ZDROWIE PUBLICZNE - STUDIA II STOPNIA

Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku Zdrowie Publiczne.

Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.

Zdrowie publiczne II stopnia to kierunek obejmujący zagadnienia związane z zarządzaniem I administracją w placówkach medycznych, promocji zdrowia oraz szeroko rozumianego sektora medycznego.

Zapraszamy na 1-wszy nabór na studia
w trybie stacjonarnym na kierunku zdrowie publiczne!

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie! Co nas wyróżnia?

Stawiamy na rozległą wiedzę, dlatego nasz program jest bogaty w zajęcia praktyczne i teoretyczne

Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus +

Atrakcyjny system stypendialny

Możliwość rozwoju naukowego poprzez udział w konferencjach, kołach naukowych i wielu projektach organizowanych przez Uczelnie

Nasza kadra to wybitni specjaliści o międzynarodowych osiągnięciach, łączący wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi

Realizacja praktyk w renomowanych placówkach w Warszawie i okolicach

Profil kandydata

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia na kierunku zdrowie publiczne powinien posiadać dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia. Ponadto powinien złożyć inne wymagane dokumenty.

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 1,5 roku, 3 semestry.
 • Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
 • Język kształcenia: polski
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

 • organizacja systemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego,
 • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
 • inspekcja sanitarna i epidemiologiczna,
 • edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia

Tabela opłat dla naboru 2022/2023

Zdrowie publiczne (studia stacjonarne)
Z okazji pierwszego naboru na studia w trybie stacjonarnym na kierunku Zdrowie Publiczne dajemy Państwu rabat -10% !

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
(obejmuje cały rok akademicki)
1 ROK4895 zł
4450 zł
1 semestr
2145 zł
1950 zł
5 rat (płatne od XI do III)
430 zł
390 zł
2 semestr
2750 zł
2500 zł
6 rat (płatne od IV do IX)
458 zł
417 zł
2 ROK2750 zł
2500 zł
3 semestr
2750 zł
2500 zł
5 rat (płatne od X do II)
550 zł
500 zł

Zdrowie publiczne (studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
(obejmuje cały rok akademicki)
1 ROK4450 zł1 semestr
1950 zł
5 rat (płatne od XI do III)
390 zł
2 semestr
2500 zł
6 rat (płatne od IV do IX)
417 zł
2 ROK2500 zł3 semestr
2500 zł
5 rat (płatne od X do II)
500 zł

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Obrona pracy dyplomowej
 • Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów II stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku zdrowie publiczne?

Absolwent kierunku zdrowie publiczne II stopnia uzyska wiedzę, umiejętności I kompetencję społeczne niezbędne do podjęcia zatrudnienia na kierowniczych oraz wykonawczych stanowiskach w podmiotach ochrony zdrowia, a także stanowiskach administracyjnych w placówkach inspekcji sanitarno-epidemiologicznych, jednostkach leczniczych oraz świadczących usługi zdrowotne.

Absolwent w trakcie studiów osiąga kierunkowe efekty uczenia się m. in.:

 • posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie metodologii badań naukowych, w tym metod statystycznych używanych w ochronie zdrowia,
 • prezentuje pogłębioną wiedzę z zakresu rozpoznawania zagrożeń zdrowia ludności związanych z jakością środowiska, stylem życia, sposobem odżywiania się i innymi czynnikami,
 • posiada wiedzę o pojęciach, zagadnieniach i metodach stosowanych w
 • profilaktyce i edukacji zdrowotnej,
 • posiada wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania podmiotami związanymi z ochroną zdrowia, a także prawnych i informatycznych aspektach ich funkcjonowania,
 • posiada wiedzę o zagrożeniach zdrowotnych w ujęciu historycznym i współczesnym oraz o metodach zapobiegania im,
 • posiada ugruntowaną wiedzę w zakresie funkcji organów państwa oraz organizacji społecznych w kształtowaniu i realizowaniu założeń ochrony zdrowia, w tym w zakresie koncepcji i metod stosowanych w profilaktyce i edukacji zdrowotnej,
 • zna i rozumie wpływ różnych czynników środowiskowych na stan zdrowia.