Skip to main content
Aktualności

Zdrowie Publiczne – Planowany nowy kierunek

By 6 lipca, 202116 lutego, 2022No Comments

Pragniemy poinformować, że staramy się o utworzenie od 1.10.2021r nowego kierunku Zdrowie Publiczne. Będą to studia drugiego stopnia, trwające tylko 1,5 roku!

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

  • organizacja systemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego,
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
  • inspekcja sanitarna i epidemiologiczna,
  • edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia

O przyjęcie na studia będą mogły ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, psychologia medyczna, dietetyka, pielęgniarstwo lub innych kierunków pokrewnych.

Szczegółowych informacji udziela dział rekrutacji – tel. 22-535-01-49.

EnglishPolishUkrainian