ZARZĄDZANIE ZDROWIEM CZŁOWIEKA Z ELEMENTAMI PSYCHOBIOLOGII – STUDIA PODYPLOMOWE

Studia kompetencyjne dedykowane dla:

 • dietetyków
 • psychologów
 • psychoterapeutów
 • technologów żywności
 • lekarzy
 • doradców żywieniowych
 • pedagogów zajmujących się żywieniem dzieci i młodzieży
 • wszystkich zainteresowanych zdrowym żywieniem

Cel studiów

Przekazanie specjalistycznej wiedzy dotyczącej zasad wytwarzania żywności wraz z psychobiologicznymi uwarunkowaniami jej konsumpcji. Rozwinięcie u słuchaczy holistycznego podejścia wpływu żywienia na organizm człowieka wraz z kontrolą jakości produkcji. Nauczenie stosowania narzędzi i technik wspierających w doradztwie żywieniowym indywidualnym i zbiorowym.

Absolwenci posiądą znajomość mechanizmów psychobiologicznych wpływających na wybory żywieniowe

Czas trwania

II semestry/ 200h – zajęcia odbywają się w weekendy
Program obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie: wykładów i ćwiczeń

W razie potrzeby jesteśmy gotowi do prowadzenia zajęć w trybie online.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów z Zarządzania Zdrowiem Człowieka z elementami psychobiologii będzie potrafił skutecznie motywować do zmiany nawyków żywieniowych, oceniać warunki higieniczne wytwarzania żywności, dobrać właściwie dostawców surowców, zarządzać reklamacjami, skontrolować prawidłowy przebieg produkcji w aspekcie bezpieczeństwa żywności

Warunki zaliczenia

 • minimum 80% obecności na zajęciach,
 • aktywna obecność na zajęciach oraz zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami prowadzących.

Dokument ukończenia studiów

 • Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie
 • Absolwenci otrzymują po zrealizowaniu zadań wskazanych przez prowadzących następujące certyfikaty:
  • Audytor wewnętrzny HACCP
  • Audytor wewnętrzny GMP/GHP
  • Audytor wewnętrzny zintegrowanego sytemu zarządzania wg ISO 9001
  • Audytor wewnętrzny systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14000
  • Audytor wewnętrzny systemów bezpieczeństwa żywności wg ISO 22000
  • Audytor wewnętrzny systemu IFS
  • Audytor wewnętrzny systemu BRC

Rekrutacja

Wg kolejności zgłoszeń / Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń.

Tabela opłat

Nazwa kierunkuWpisoweOpłata rekrutacyjnaOpłata roczna
Zarządzanie zdrowiem człowieka
z elementami psychobiologii
100 zł85 zł6500zł
2x3575zł
10x780zł