Warunki rekrutacji studia podyplomowe

Informujemy, że rekrutacja na rok akademicki 2021/2022 na studia podyplomowe rozpoczyna się 9 maja 2021r.

Podczas procesu rekrutacji na Wyższą Szkołę Rehabilitacji o przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń i spełnienie poniższych wymagań.

Oznacza to, że nie prowadzimy egzaminów wstępnych, progów punktowych oraz nie wymagamy określonych przedmiotów zdawanych na maturze.

ETAPY REKRUTACJI:

 1. Elektroniczne zarejestrowanie się kandydata poprzez system WIRTUALNY DZIEKANAT>>
 2. Po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe i dokonać wyboru kierunku studiów podyplomowych
 3. Wniesienie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni:
  SAN BANK
  58 9430 0006 0042 2958 2000 0004
  w tytule przelewu należy wpisać : imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”
 4. Pobranie dokumentów z systemu WIRTUALNY DZIEKANAT z zakładki : „Pliki do pobrania”
 5. Przesłanie kompletu zeskanowanych dokumentów na adres: studiapodyplomowe@wsr.edu.pl, w terminie 14 dni od daty zalogowania,
 6. Przesłanie oryginału dokumentów w wersji papierowej za pośrednictwem poczty lub kuriera, w terminie 14 dni od potwierdzenia pomyślnie zakończonej rekrutacji przez pracownika uczelni.

Opłata rekrutacyjna i wpisowe:

opłata rekrutacyjna 85 zł plus wpisowe 100 zł

WYMAGANE DOKUMENTY

 • Ankieta Zgłoszeniowa (karta ewidencyjna)
 • Deklaracja płatności
 • Dowód Wpłaty (potwierdzenie przelewu opłaty rekrutacyjnej i wpisowego)
 • Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe
 • Dyplom lub odpis dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
 • Dwa egzemplarze umowy o warunkach pobierania opłat za studia
 • Klauzula Informacyjna RODO

Prosimy o dokładne wpisywanie danych oraz sprawdzenie ich przed przesłaniem dokumentów.

Wszelkie zmiany danych osobowych należy niezwłocznie zgłaszać na adres studiapodylomowe@wsr.edu.pl

Rekrutacja
Kierunki studiów podyplomowych
 • Trener personalny
 • Fizjoterapia w sporcie
 • Rehabilitacja dzieci i niemowląt
 • Psychodietetyka
 • Praktyczna psychologia sportu
 • Interdyscyplinarna ocena i postępowanie w zakresie podstawowej opieki nad seniorem
 • Zarządzanie Zdrowiem Człowieka z elementami psychobiologii