Trener personalny – studia podyplomowe

SPRAWDŹ, CZY TEN KIERUNEK JEST DLA CIEBIE

 • Kochasz aktywność fizyczną? Wiesz, jak ważny jest jej wpływ na zdrowie, formę i dobre samopoczucie?
 • Zdajesz sobie z tego sprawę, że odpowiednie przygotowanie pozwala osiągać indywidualne cele zawodnicze i te dotyczące wydolności, elastyczności, zgrabnej sylwetki i innych podobnych celów?
 • Wiesz, że budowanie i podtrzymywanie motywacji do regularnych treningów jest sprawą bardzo indywidualną i wymaga wyznaczania realistycznych celów i regularnej pracy?
 • Rozważasz podjęcie pracy jako trener personalny klubie fitness, ośrodku sportowym, centrum zdrowia itp. lub w ramach indywidualnej praktyki/działalności?
 • Chcesz uzyskać formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów może być dla Ciebie.

CEL STUDIÓW

Celem tego kierunku jest teoretyczne i przede wszystkim praktyczne wykształcenie trenerów personalnych, kompetentnych na tyle, aby móc w pełni odpowiadać za bezpieczeństwo oraz realne efekty współpracy ze swoimi klientami/pacjentami. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą przyszłym trenerom personalnym na pracę w zakresie ukierunkowanej na cel aktywności fizycznej z małymi grupami osób w różnym wieku i o różnej sprawności fizycznej.

Program studiów podyplomowych na kierunku TRENER PERSONALNY uwzględnia zdobywanie wiedzy i kompetencji w zakresie komunikacji oraz technik motywacyjnych, niezbędnych w efektywnej pracy z klientem.

PROFIL STUDENTA

Kandydaci na studia o kierunku TRENER PERSONALNY to, między innymi:

 • absolwenci studiów licencjackich lub magisterskich wychowania fizycznego,
 • animatorzy turystyki i rekreacji ruchowej,
 • fizjoterapeuci,
 • osoby z przygotowaniem pedagogicznym,
 • osoby wykonujące zadania trenera personalnego w klubach fitness, ośrodkach sportowych, centrach zdrowia itp. lub w ramach własnej działalności, które chcą uzyskać formalne potwierdzenie swoich kwalifikacji i pogłębić wiedzę przydatną w tym zawodzie.

 

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ NA KIERUNKU: TRENER PERSONALNY

 • PO UKOŃCZENIU STUDIÓW STANIESZ SIĘ DYPLOMOWANYM TRENEREM PERSONALNYM, który zdobył wykształcenie i odbył praktyki na prestiżowej uczelni. Tak kompleksowych studiów nie zastąpi żaden, nawet najlepszy kurs.
 • UCZYSZ SIĘ OD NAJLEPSZYCH. ZAJĘCIA PROWADZONE SĄ PRZEZ WYBITNĄ KADRĘ PRAKTYKÓW, którzy od wielu lat działają z sukcesami na rynku fizjoterapii, fitness, przygotowania motorycznego w sporcie zawodowym i amatorskim oraz poradnictwa z zakresu dietetyki i treningu mentalnego.
 • PRAKTYKI ODBYWAJĄ SIĘ POD OKIEM NAJLEPSZYCH TRENERÓW W POLSCE
 • PROGRAM STUDIÓW został oparty na Polskiej i Europejskiej Ramie Kwalifikacji Programowej dla procesu Treningu Personalnego. Dzięki temu absolwenci otrzymują UPRAWNIENIA POLSKICH I EUROPEJSKICH INSTYTUCJI AKREDYTUJĄCYCH (Ministerstwo Sportu, PZTP, Europe Activ, eReps, Reps).
 • ZAJĘCIA PRAKTYCZNE prowadzone są w klubie klubie TI Health Club – u lidera na polskim rynku.
 • MOŻLIWOŚĆ ZATRUDNIENIA? Dlaczego nie! Dla wyróżniających się słuchaczy, klub TI Helth Club nie wyklucza propozycji stałej współpracy.

WARUNKI PRZYJĘCIA NA KIERUNEK STUDIÓW: TRENER PERSONALNY

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które:

Posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest rejestracja online i przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

 

REALIZACJA STUDIÓW

Nauka trwa dwa semestry – program obejmuje 222 godziny zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie głównie praktycznej, ale także wykładów, warsztatów, e-learningów i pracy własnej.

Zajęcia odbywają się w weekendy.

 

WARUNKI ZALICZENIA I DYPLOM

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Minimum 80% obecności na zajęciach.

 

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie, a także akredytacje następujących ośrodków:

 • Polski Związek Trenerów Personalnych  
 • Europe Activ  
 • EREPS (European Register of Exercise Professionals)  
 • REPs Polska (członek  ICREPs  – Międzynarodowej Federacji Zrzeszającej Kraje Członkowskie posiadające System Rejestracji REPs)  

*[Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń].

 

REKOMENDACJE

Tabela opłat

Nazwa kierunkuWpisoweOpłata rekrutacyjnaOpłata roczna
Trener personalny100 zł85 zł5500zł
2x3025zł
10x660zł