Ratownictwo Medyczne

Ratownictwo Medyczne to kierunek przyszłości, którego głównym celem jest przygotowanie kompetentnego pracownika jednostek ochrony zdrowia. Jest to kierunek nie tylko do pracy w zawodzie ale również jest idealny dla osób szukających studiów w kierunku samorozwoju.

Wiek nie ma znaczenia. Zarówno osoby prosto po szkołach średnich, jak i osoby podnoszące swoje kwalifikacje zawodowe np. żołnierze, strażacy, tajni agenci, policjanci ale także Ci którzy znajdą w tym kierunku swoje powołanie i pasję.

Co nas wyróżnia?

Wieloletnia tradycja w ramach Medycznego Studium Zawodowego w Warszawie.
Wybitni specjaliści, praktycy, profesorowie o międzynarodowej sławie.
Możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia w trakcie wymiany międzynarodowej  w ramach programu Erasmus+.
Baza dydaktyczna i praktyki w najlepszych ośrodkach.
Zajęcia prowadzone on-line przy użyciu platformy zdalnego nauczania Microsoft Teams oraz w pracowniach.
Wsparcie stypendialne dla studentów w potrzebie, oraz wysokie świadczenia dla najlepszych studentów.

W ramach wieloletniej tradycji  Medycznego Studium Zawodowego wykształciliśmy ratowników medycznych  na poziomie policealnym. Te doświadczenia przenieśliśmy  na poziom studiów wyższych i przekazujemy naszym studentom bogatą wiedzę i doświadczenie.

Pozyskaliśmy wybitnych specjalistów, profesorów o międzynarodowej sławie. Połączenie naszego doświadczenia i niezwykłej wiedzy nauczycieli akademickich jest gwarancją uzyskania najwyższych możliwych kwalifikacji w tym zawodzie.

Wiedza i umiejętności, które pozyska student Wyższej Szkoły Rehabilitacji, to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

To wszystko przekłada się to na dobre perspektywy zawodowe, pewność i stabilność dla siebie i rodziny.

Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczny może podjąć pracę w zespołach  ratownictwa medycznego, w państwowym ratownictwie medycznym, na rozmaitych oddziałach szpitalnych, w służbach mundurowych, w domach opieki, hospicjach czy firmach świadczących transporty medyczne.

Przedmioty realizowane na kierunku Ratownictwo Medyczne  Pobierz >>

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

Ratownictwo Medyczne Studia I-wszego Stopnia (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK2 ROK3 ROK
1 rata7755zł7910zł8070zł
2 raty3980zł4060zł4140zł
11 rat775zł790zł805zł

Więcej informacji o kierunku na stronie: wsr.edu.pl