PSYCHOLOGIA MEDYCZNA

Psychologia medyczna to nowa dziedzina  o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Jej założeniem jest stosowanie psychologii w medycynie. Odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w którym sukces terapii medycznej zależy w dużym stopniu od dobrej kondycji psychologicznej pacjenta.

Psychologia Medyczna I Stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji to
pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce.

Kierunek Psychologia Medyczna na Wyższej Szkole Rehabilitacji  otrzymał Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018, przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów “Studia z Przyszłością”.

Psychologia medyczna mieści w sobie ogromny obszar działań o charakterze profilaktycznym. Człowieka nie da się zredukować do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze psychiki jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego i stanowi podstawę zdrowia człowieka.

Co daje Ci licencjat z psychologii medycznej?

Przyszłość – Absolwenci kierunku psychologia medyczna są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, które umożliwią im wykonywanie zawodu psychologa.

Możliwości – Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia medyczna absolwent będzie mógł zdecydować, czy kontynuować studia psychologiczne i zostać psychologiem, czy zgłębić wiedzę z innej dziedziny.

Wiedza – Absolwent psychologii medycznej zdobędzie nie tylko podstawowe wykształcenie psychologiczne, ale również dzięki udziałowi w ćwiczeniach klinicznych otrzyma wiedzę z zakresu funkcjonowania medycznego pacjenta

Przygotowanie – Trzyletnie studia na kierunku psychologia medyczna przygotowują do pracy w warunkach ekstremalnych i obciążających zarówno z jednostką jak i grupą ludzi.

Wszechstronność – Psycholog medyczna to zawód, który łączy w sobie umiejętność pracy z osobą chorą, jego rodziną i zespołem medycznym.

Zobacz „Czym jest psychologia medyczna?”

Zapis webinaru podczas którego dr Joanna Cieplińska, prodziekan ds nauki w WSR, mgr Dorota Maliszewska, psycholożka, zastępca kierownika Katedry Psychologii Medycznej, pani Zofia Paradowska – studentka II roku psychologii medycznej rozmawiały o psychologii medycznej i jej roli we współczesnej medycynie

Profil kandydata

Kierunek psychologia medyczna polecany jest osobom, którzy chcą pomagać i wspierać innych ludzi. Kandydat na studia powinien cechować się:

 • dużą empatią
 • łatwością nawiązywania kontaktów
 • wyrozumiałością
 • chęcią niesiania pomocy chorym i potrzebującym
 • odpornością na stres.

Ukończenie psychologii medycznej w Wyższej Szkole Rehabilitacji daje możliwość zdobycia jednego z najbardziej przyszłościowych zawodów.

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 3 lata (6 semestrów).
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Tabela opłat dla naboru 2022/2023

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 rata2 raty11 rat
1 ROK5180 zł2 x 2700 zł11 x 535 zł
2 ROK5345 zł2 x 2835 zł11 x 555 zł
3 ROK5515 zł2 x 2920 zł11 x 565 zł

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Obrona pracy dyplomowej
 • Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów I stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku psychologia medyczna I stopnia?

Absolwent Psychologii Medycznej (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu) jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, hospicjach stacjonarnych, oddziałach opieki paliatywnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołach opieki domowej, infolinii medycznej, organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym.

Absolwenci studiów uzyskają fachowe przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa medycznego (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu), a więc do pracy z lekarzami każdej specjalizacji, z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, po ciężkich i trudnych zabiegach chirurgicznych, na oddziałach onkologicznych, kardiologicznych, intensywnej terapii, ale także z osobami z depresją, uzależnieniem czy po próbach samobójczych.

Więcej nagrań

Zapis webinaru podczas którego dr Joanna Cieplińska, prodziekan ds nauki w WSR, mgr Dorota Maliszewska, psycholożka, zastępca kierownika Katedry Psychologii Medycznej oraz pani Zofia Paradowska – studentka II roku psychologii medycznej rozmawiały o przychologii medycznej i jej miejscu we współczesnej medycynie.