Psychologia Medyczna

Psychologia medyczna to nowa dziedzina  o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Odpowiada na potrzeby współczesnego społeczeństwa, w którym sukces terapii medycznej zależy w dużym stopniu od dobrej kondycji psychologicznej pacjenta.

Psychologia Medyczna I Stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji to
pierwszy i jedyny taki kierunek w Polsce.

Kierunek Psychologia Medyczna na Wyższej Szkole Rehabilitacji  otrzymał Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018, przyznany w III edycji Ogólnopolskiego Programu Akredytacji Kierunków Studiów “Studia z Przyszłością”.

Psychologia medyczna mieści w sobie ogromny obszar działań o charakterze profilaktycznym.  Człowieka nie da się zredukować do poziomu ciała lub jednostki chorobowej. Dobrostan w sferze psychiki jest nierozerwalnym elementem dobrostanu fizycznego i stanowi podstawę zdrowia człowieka.

Co daje Ci licencjat z psychologii medycznej?

Przyszłość – Absolwenci kierunku psychologia medyczna są przygotowani do podjęcia studiów drugiego stopnia, które umożliwią im wykonywanie zawodu psychologa.

Możliwości – Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku psychologia medyczna absolwent będzie mógł zdecydować, czy kontynuować studia psychologiczne i zostać psychologiem, czy zgłębić wiedzę z innej dziedziny.

Wiedza – Absolwent psychologii medycznej zdobędzie nie tylko podstawowe wykształcenie psychologiczne, ale również dzięki udziałowi w ćwiczeniach klinicznych otrzyma wiedzę z zakresu funkcjonowania medycznego pacjenta

Przygotowanie – Trzyletnie studia na kierunku psychologia medyczna przygotowują do pracy w warunkach ekstremalnych i obciążających zarówno z jednostką jak i grupą ludzi.

Wszechstronność – Psycholog medyczna to zawód, który łączy w sobie umiejętność pracy z osobą chorą, jego rodziną i zespołem medycznym.

Absolwent Psychologii Medycznej (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu) jest przygotowany do podjęcia pracy m.in. w publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia, hospicjach stacjonarnych, oddziałach opieki paliatywnej, zakładach opiekuńczo-leczniczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, zespołach opieki domowej, infolinii medycznej, organizacjach pozarządowych i fundacjach zajmujących się pomocą osobom z niepełnosprawnością lub przewlekle chorym.

Absolwenci studiów uzyskają fachowe przygotowanie do pracy w zawodzie psychologa medycznego (po uzyskaniu uprawnień do wykonywania tego zawodu), a więc do pracy z lekarzami każdej specjalizacji, z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, po ciężkich i trudnych zabiegach chirurgicznych, na oddziałach onkologicznych, kardiologicznych, intensywnej terapii, ale także z osobami z depresją, uzależnieniem czy po próbach samobójczych.

 

Zobacz „Czym jest psychologia medyczna?”
Zapis webinaru podczas którego dr Joanna Cieplińska, prodziekan ds nauki w WSR, mgr Dorota Maliszewska, psycholożka, zastępca kierownika Katedry Psychologii Medycznej, pani Zofia Paradowska – studentka II roku psychologii medycznej rozmawiały o psychologii medycznej i jej roli we współczesnej medycynie
https://youtu.be/2ycqCavNUyk

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

Psychologia Medyczna Studia I-wszego Stopnia (Studia niestacjonarne)

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK2 ROK3 ROK
1 rata5180zł5345zł5515zł
2 raty2700zł2835zł2920zł
11 rat535zł555zł565zł

Więcej informacji o kierunku na stronie: wsr.edu.pl

Zobacz „Czym jest psychologia medyczna?”

Zapis webinaru podczas którego dr Joanna Cieplińska, prodziekan ds nauki w WSR, mgr Dorota Maliszewska, psycholożka, zastępca kierownika Katedry Psychologii Medycznej oraz pani Zofia Paradowska – studentka II roku psychologii medycznej rozmawiały o przychologii medycznej i jej miejscu we współczesnej medycynie.