PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU – STUDIA PODYPLOMOWE

Celem tych studiów kompetencyjnych jest przekazanie specjalistycznej wiedzy, praktycznej i teoretycznej, dotyczącej zasad pracy ze sportowcami i osobami, które trenują rekreacyjnie. Program zajęć pozwala na rozwinięcie u słuchaczy praktycznej umiejętności stosowania narzędzi i technik wspierających zawodników oraz drużyn w radzeniu sobie z wyzwaniami sportowymi.

Program studiów podyplomowych na kierunku PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU pozwala absolwentom w ich pracy zawodowej i rozwoju osobistym na odwoływanie się do wiedzy z zakresu psychologii. W trakcie zajęć duży nacisk położony jest na rozwijanie kompetencji psychospołecznych.

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie

 • Pracujesz ze sportowcami lub osobami traktującymi aktywność fizyczną rekreacyjnie?
 • Jesteś rodzicem zawodnika/czki?
 • Chcesz zaszczepiać u dzieci i młodzieży pasję do aktywności fizycznej – w czasie szkolnych zajęć, w trakcie letnich i zimowych kolonii, obozów?
 • Chcesz prowadzić zajęcia fizyczne dla seniorów i wspierać ich w dbaniu o formę i sprawność na długie lata?
 • Chcesz poszerzyć swoje kompetencje, aby móc holistycznie wspierać psychicznie swoich podopiecznych, klientów, uczniów w osiąganiu celów treningowych?
 • Chcesz szerzyć wiedzę o zdrowej rywalizacji, sposobach na odnajdywanie wewnętrznej motywacji na drodze do osiągania celów – nie tylko w sporcie, ale i rozwoju osobistym?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/ TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów może być dla Ciebie.

Profil studenta

Kandydaci na studia o kierunku PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU to, między innymi:

 • trenerzy sportowi,
 • zawodnicy,
 • rodzice zawodników,
 • nauczyciele wychowania fizycznego,
 • instruktorzy sportu i pokrewnych dyscyplin (taniec, pilates, itd.)
 • fizjoterapeuci,
 • masażyści,
 • trenerzy personalni.

Jakie kompetencje ma absolwent kierunku: praktyczna psychologia sportu

Absolwent tego kierunku będzie potrafił skutecznie motywować swoich podopiecznych do regularnych treningów i realizacji założonych celów. Dzięki wiedzy psychologicznej i znajomości technik motywacyjnych, będzie w stanie pomagać zawodnikom, drużynom, jak i osobom, które traktują dyscypliny sportowe i pokrewne (np. taniec, jazda konna, zajęcia body&mind) jako rekreację.

Istotną kompetencją absolwenta kierunku PRAKTYCZNA PSYCHOLOGIA SPORTU będzie wspieranie podopiecznych w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi z uczestniczeniem w zawodach. Oferowane im przez niego wsparcie będzie bardzo istotne w realizowaniu przez nich celów treningowych. Nabyte w czasie studiów umiejętności pozwolą absolwentom uczyć wytrwałości na drodze do celów treningowych i zawodniczych oraz znajdowania wewnętrznej motywacji.

Warunki przyjęcia na kierunek studiów: praktyczna psychologia sportu

Studentami tego kierunku mogą zostać osoby, które:

 • Posiadają dyplom ukończenia studiów licencjackich lub/i magisterskich.

Rekrutacja odbywa się wg kolejności zgłoszeń.

Warunkiem przyjęcia na studia jest rejestracja online i przesłanie zeskanowanych dokumentów na adres: studiapodyplomowe@wsr.edu.pl

Realizacja studiów

Nauka trwa dwa semestry – program obejmuje 255 godzin zajęć dydaktycznych, realizowanych w formie praktycznej, wykładów, warsztatów, e-learningów i pracy własnej. Zajęcia odbywają się w weekendy.

W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Minimum 80% obecności na zajęciach.

Absolwenci otrzymują przewidziane ustawą świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

*[Uczelnia zastrzega sobie prawo do nieuruchomienia kierunku w przypadku niewystarczającej ilości zgłoszeń].

Tabela opłat

Nazwa kierunkuWpisoweOpłata rekrutacyjnaOpłata roczna
Praktyczna psychologia sportu100 zł85 zł4500zł
2x2500zł
10x550zł