Tabela opłat

Fizjoterapia – Jednolite Studia Magisterskie
Studia stacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI 1 ROK 2 i 3 ROK 4 i 5 ROK
1 rata 7700zł 7930zł 8085zł
2 raty 3990zł 4070zł 4150zł
11 rat 740zł 755zł 770zł

Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI 1 ROK 2 i 3 ROK 4 i 5 ROK
1 rata 7560zł 7720zł 7875zł
2 raty 3885zł 3965zł 4045zł
11 rat 725zł 740zł 755zł

Fizjoterapia Studia II-ego Stopnia ( dla osób z ukończonym I stopniem na kierunku Fizjoterapia)
Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI 1 ROK 2 ROK
 1 rata 7875zł 8030zł
2 raty 4040zł 4120zł
11 rat 750zł 770zł

Dietetyka Studia I-wszego Stopnia:
Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI 1 ROK 2 ROK 3 ROK
1 rata 5670zł 5830zł 5985zł
2 raty 2940zł 3020zł 3100zł
11 rat 570zł 585zł 600zł

Dietetyka  Studia II-ego stopnia:
Studia niestacjonarne:

SPOSÓB PŁATNOŚCI 1 ROK 2 ROK
1 rata 6825zł 6980zł
2 raty 3520zł 3600zł
11 rat 660zł 675zł

Ratownictwo Medyczne Studia I-wszego Stopnia :
Studia niestacjonarne

SPOSÓB PŁATNOŚCI 1 ROK 2 ROK 3 ROK
1 rata 7455zł 7610zł 7770zł
2 raty 3830zł 3910zł 3990zł
11 rat 745zł 760zł 775zł

Psychologia Medyczna Studia I-wszego Stopnia:
Studia niestacjonarne

SPOSÓB PŁATNOŚCI 1 ROK 2 ROK 3 ROK
1 rata 4935zł 5090zł 5250zł
2 raty 2570zł 2700zł 2780zł
11 rat 510zł 525zł 540zł