Studia podyplomowe

Nazwa kierunkuWpisoweOpłata rekrutacyjnaOpłata roczna
Rehabilitacja dzieci i niemowląt100 zł85 zł4800 zł
2 x 2640 zł
10 x 576 zł
Fizjoterapia w sporcie100 zł85 zł4500 zł
2 x 2500 zł
10 x 550 zł
Rehabilitacja w geriatrii100 zł85 zł4500 zł
2 x 2500 zł
10 x 550 zł
Psychodietetyka100 zł85 zł4400 zł
2 x 2400 zł
10 x 500 zł
Dietetyka w sporcie 100 zł85 zł4500 zł
2 x 2500 zł
10 x 550 zł

Absolwenci WSR są zwolnieni z opłaty wpisowego i mają obniżone czesne o 10%.

Opłatę rekrutacyjną i wpisowe  prosimy wnosić na numer konta bankowego:
SAN BANK
58 9430 0006 0042 2958 2000 0004

Opłaty czesnego prosimy dokonywać na indywidualne konta do płatności (widoczne w wirtualnym dziekanacie)

Płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto. Uczelnia nie pobiera opłat na miejscu.

Tytuł przelewu powinien zawierać:

imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”