Opłaty studia podyplomowe

Nazwa kierunkuWpisoweOpłata rekrutacyjnaOpłata roczna
Rehabilitacja dzieci i niemowląt100 zł85 zł4800 zł
2 x 2640 zł
10 x 576 zł
Fizjoterapia w sporcie100 zł85 zł4500 zł
2 x 2500 zł
10 x 550 zł
Interdyscyplinarna ocena
i postępowanie w zakresie
podstawowej opieki nad seniorem
100 zł85 zł4500 zł
2 x 2500 zł
10 x 550 zł
Psychodietetyka100 zł85 zł4400zł
2x2420zł
10x528zł
Praktyczna psychologia sportu100 zł85 zł4500zł
2x2500zł
10x550zł
Trener personalny100 zł85 zł5500zł
2x3025zł
10x660zł
Zarządzanie zdrowiem człowieka
z elementami psychobiologii
100 zł85 zł6500zł
2x3575zł
10x780zł

Absolwenci WSR są zwolnieni z opłaty wpisowego i mają obniżone czesne o 10%.

Opłatę rekrutacyjną i wpisowe  prosimy wnosić na numer konta bankowego:
SAN BANK
58 9430 0006 0042 2958 2000 0004

Opłaty czesnego prosimy dokonywać na indywidualne konta do płatności (widoczne w wirtualnym dziekanacie)

Płatności dokonywane są wyłącznie przelewem na konto. Uczelnia nie pobiera opłat na miejscu.

Tytuł przelewu powinien zawierać:

imię i nazwisko kandydata oraz dopisek „opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”

Rekrutacja
Kierunki studiów podyplomowych
  • Trener personalny
  • Fizjoterapia w sporcie
  • Rehabilitacja dzieci i niemowląt
  • Psychodietetyka
  • Praktyczna psychologia sportu
  • Interdyscyplinarna ocena i postępowanie w zakresie podstawowej opieki nad seniorem
  • Zarządzanie Zdrowiem Człowieka z elementami psychobiologii