Kontakt

Wyższa Szkoła Rehabilitacji

Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

tel. 22 631 05 75
tel. 22 888 28 55
tel. 22 888 28 56

e-mail: wsr@wsr.edu.pl

Numer konta bankowego:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126

REKRUTACJA NA STUDIA WYŻSZE:
tel.: 22 535 01 49
e-mail: rekrutacja@wsr.edu.pl

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE:
tel: 531 115 452
e-mail: studiapodyplomowe@wsr.edu.pl