Dietetyka II stopnia (1,5 roku)

Wyjątkowy nabór! Studia magisterskie w 1,5 roku!
Oszczędzaj czas i pieniądze!

Zapraszamy na 1,5 roczne studia drugiego stopnia na kierunku Dietetyka. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, technologia żywności i żywienia oraz innych kierunków pokrewnych.

Co nas wyróżnia?

Dietetyka II stopnia to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin nauki: medycyny, psychologii klinicznej oraz szeroko rozumianej nauki o zdrowiu. Oferuje rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka w obszarach psychodietetyki, dietetyki klinicznej oraz sportowej. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdowym oraz on-line przy użyciu platformy e-learningowej.

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 daje Państwu możliwość ukończenia dwuletnich studiów magisterskich w 1,5 roku (3 semestry).

Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry)

Nowoczesne podejście do nauki.

Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.

Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania Office365.

Praktyki odbywają się w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.

Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia.

Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in.: żywienia klinicznego, diet alternatywnych i ich skutków, żywienia w różnych dziedzinach aktywności fizycznej, diagnostyki laboratoryjnej, immunologii oraz psychologii klinicznej.

Studenci biorą udział w kołach naukowych, konferencjach dietetycznych, prowadzą zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, projektach żywieniowych, publikują artykuły naukowe.

Absolwenci WSR wpisowe 0 zł

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 1 rok

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK
1 rata6975zł
2 raty3595zł
11 rat675zł

Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 2 rok

SPOSÓB PŁATNOŚCI2 ROK
1 rata3175zł
2 raty1675zł
5 rat (od X do II)705zł

Więcej informacji o kierunku na stronie: wsr.edu.pl