Dietetyka II stopnia (1,5 roku)

Wyjątkowy nabór! Studia magisterskie w 1,5 roku!
Oszczędzaj czas i pieniądze!

Zapraszamy na 1,5 roczne studia drugiego stopnia na kierunku Dietetyka. O przyjęcie na studia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, technologia żywności i żywienia oraz innych kierunków pokrewnych.

Dietetyka studia II stopnia to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin nauki: medycyny, psychologii klinicznej oraz szeroko rozumianej nauki o zdrowiu. Oferuje rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu dietetyka w obszarach psychodietetyki, dietetyki klinicznej oraz sportowej. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdowym oraz on-line przy użyciu platformy e-learningowej.

Podczas studiów zdobędziesz wiedzę z zakresu m.in.: żywienia klinicznego, diet alternatywnych i ich skutków, żywienia w różnych dziedzinach aktywności fizycznej, diagnostyki laboratoryjnej, immunologii oraz psychologii klinicznej.

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 daje Państwu możliwość ukończenia dwuletnich studiów magisterskich w 1,5 roku (3 semestry).

Sprawdź, czy ten kierunek jest dla Ciebie

O przyjęcie na kierunek DIETETYKA – studia II stopnia mogą się ubiegać osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku dietetyka, pielęgniarstwo, położnictwo, technologia żywności i żywienia oraz innych kierunków pokrewnych.

 • Zależy Ci zdobyciu lub poszerzeniu kwalifikacji do wykonywania zawodów związanych z dietetyką i szeroko rozumianą ochroną zdrowia?
 • Planujesz pracę w obszarze psychodietetyki lub dietetykli klinicznej?
 • Interesuje Cię żywienie sportowców, współpracujesz z nimi lub planujesz rozwój w tym kierunku?
 • Planujesz pracę naukową w obszarze dietetyki (także klinicznej) lub/i psychodietetyki?
 • Doświadczasz problemów z żywieniem i chcesz połączyć rozwój w życiu zawodowym z możliwością wykorzystania wiedzy dla zdrowia własnego i najbliższych?

Jeśli chociaż na jedno z pytań odpowiedziałeś/aś TAK, to istnieje prawdopodobieństwo, że ten kierunek studiów jest dla Ciebie.

Co nas wyróżnia?

Nabór na studia w roku akademickim 2021/2022 daje możliwość ukończenia uzupełniających studiów magisterskich w 1,5 roku (3 semestry).

Nowoczesne podejście do nauki.

Nasza kadra to uczeni o wielkich międzynarodowych osiągnięciach, perfekcyjnie łączący wiedzę teoretyczną z zakresu dietetyki z umiejętnościami praktycznymi i – co bardzo ważne – świetnie prowadzący wykłady i ćwiczenia. To ludzie otwarci na najnowsze osiągnięcia w dziedzinie dietetyki i często sami je tworzący. Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia.

Studenci biorą udział w kołach naukowych, konferencjach dietetycznych, prowadzą zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, projektach żywieniowych, publikują artykuły naukowe.

Zajęcia prowadzone na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Wykorzystanie platformy zdalnego nauczania Office365.

Praktyki odbywają się w renomowanych placówkach medycznych w Warszawie.

Wymiany międzynarodowe studentów w ramach programu Erasmus+

Jakie kompetencje posiądziesz jako absolwent kierunku dietetyka II stopnia?

Absolwent kierunku DIETETYKA – studia II stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zasad przygotowywania potraw oraz profilaktyki chorób dietozależnych, dzięki której będzie mógł podjąć pracę zarówno w placówkach medycznych jak i niemedycznych.

Nasi wykładowcy uwzględniają na zajęciach najnowsze doniesienia światowe z zakresu żywienia. Dowiesz się, co to jest żywność śmieciowa, co powoduje choroby cywilizacyjne, co to jest profilaktyka chorób dietozależnych, czyli co jeść, aby nie chorować, a leczyć jedzeniem. Poznasz unikalną wiedzę o dobroczynnych, bioaktywnych tłuszczach zwierzęcych. Nauczysz się krytycznego przeglądu diet i sposobów odżywiania.

Wiedza i umiejętności, które pozyskasz w Wyższej Szkole Rehabilitacji to unikalna inwestycja także we własne zdrowie i najbliższych, a to jest bezcenne.

Studenci biorą udział w kołach naukowych, konferencjach dietetycznych, prowadzą zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach, projektach żywieniowych, publikują artykuły naukowe.

Absolwenci WSR wpisowe 0 zł

Realizacja studiów

 • Nauka trwa 1,5 roku, 3 semestry.
 • Zajęcia odbywają się na Uczelni w profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
 • W razie potrzeby uczelnia ma pełną gotowość do prowadzenia zajęć w trybie online.

Warunki zaliczenia i dyplom

 • Aktywne uczestniczenie w zajęciach.
 • Zaliczenie wszystkich przedmiotów zgodnie z wymogami uczelni.
 • Absolwenci otrzymują przewidziany ustawą dyplom ukończenia studiów II stopnia w Wyższej Szkole Rehabilitacji w Warszawie.

Tabela opłat dla naboru 2021/2022

Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 1 rok

SPOSÓB PŁATNOŚCI1 ROK
1 rata6975zł
2 raty3595zł
11 rat675zł

Dietetyka Studia II-ego stopnia (1,5 roku) (Studia niestacjonarne) – 2 rok

SPOSÓB PŁATNOŚCI2 ROK
1 rata3175zł
2 raty1675zł
5 rat (od X do II)705zł

Więcej informacji o kierunku na stronie: wsr.edu.pl