Często zadawane pytania

Jakie są wymagania maturalne?

Nie bierzemy pod uwagę zdawanych przedmiotów, ich poziomu oraz czy matura jest podstawowa czy rozszerzona. Na każdym kierunku studiów licencjackich potrzebna jest zdana matura i świadectwo dojrzałości. Nie prowadzimy egzaminów wstępnych oraz progów punktowychO przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Kiedy się dowiem, że zostałem przyjęty na studia?

Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i wpisowej oraz złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, zostają Państwo przyjęci na studia.
WSR nie publikuje listy przyjętych kandydatów. Wystarczy spełnić wszystkie wymagania rekrutacyjne.

Jakie dokumenty należy dostarczyć w ramach rekrutacji?

Na stronie rekrutacji przy każdym kierunku znajduje się zakładka warunki rekrutacji, w której zamieszczone są szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów.

Na jaki numer konta mam wpłacić opłatę rekrutacyjną i wpisowe?

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na nr:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”

Czy uczelnia wymaga przedłożenia zaświadczenia od lekarza?

Tak, kandydaci przyjmowani na studia w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, otrzymają drogą mailową skierowanie na badanie lekarskie. Zaświadczenie należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do ukończenia procesu rekrutacji na wybrany kierunek.

Gdzie mogę znaleźć plany zajęć i sylabusy przedmiotów?

Plany zajęć i sylabusy są udostępniane studentom już zarekrutowanym na przełomie sierpnia i września.

Czy jest możliwe, by już teraz zarejestrować się na Państwa stronie, wnieść opłatę rekrutacyjną i donieść do uczelni wszelkie umowy a świadectwo dojrzałości przynieść w dniu jego otrzymania?

Tak, należy zarejestrować się w WIRTUALNYM DZIEKANACIE.
Następnie przesłać komplet zeskanowanych dokumentów na adres: rekrutacja@wsr.edu.pl. 
W kolejnym kroku należy przesłać oryginały dokumentów na adres uczelni w terminie 14 dni od potwierdzenia pomyślnie zakończonej rekrutacji przez pracownika.

W przypadku tegorocznych maturzystów świadectwo dojrzałości można dosłać po jego otrzymaniu.

Czy są jakieś określone wymogi dotyczące rozmiaru zdjęcia, które trzeba dołączyć do kompletu dokumentów?

Tak, należy dołączyć trzy fotografie o wymiarze 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle. Jedna z tych fotografii powinna być wklejona w ankietę osobową/formularz zgłoszeniowy w określonym miejscu.

Do kiedy trwa rekrutacja na studia?

Rekrutacja rozpoczyna się 9 maja i trwa do 30 września.

Czy nauka w WSR jest płatna? Ile wynoszą opłaty za dany kierunek?

Tak, studia w WSR są płatne. Wysokość opłat podana jest na stronie rekrutacji, przy opisie każdego kierunku.

Gdzie znajdę wykaz przedmiotów, które będą realizowane na danym kierunku?

Wykaz przedmiotów znajduje się na stronie rekrutacyjnej pod opisem każdego kierunku.

Czy studia niestacjonarne odbywają się w weekendy czy w trybie wieczorowym?

Zajęcia na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Jestem osobą niepełnosprawną. Czy mam szansę studiować na WSR? Czy WSR przyznaje stypendia dla osób niepełnosprawnych?

Jak najbardziej. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, Uczelnia jest dostosowana do Państwa potrzeb. Niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o specjalne stypendium/zapomogę. Szczegóły na stronie www.wsr.edu.pl w zakładce stypendia.  Posiadamy również Biuro Osób Niepełnosprawnych, którego zespół pomaga w organizacji procesu kształcenia jeśli jest to wymagane.

Czy wszystkie zajęcia w roku akademickim odbywają się w siedzibie uczelni?

Większość zajęć odbywa się w siedzibie Uczelni, ul. Kasprzaka 49. Zajęcia odbywają się również w formie zdalnej (on-line). Niektóre zajęcia mogą odbywać się  w innych placówkach na terenie Warszawy. Oczywiście wszystko jest zależne od obecnej sytuacji w kraju i obostrzeniom związanym z panująca pandemią.

Gdzie są realizowane ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe?

W trakcie roku akademickiego studenci odbywają ćwiczenia kliniczne oraz praktyki w placówkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego (w przypadku praktyk zawodowych – mogą być realizowane na terenie całej Polski).

Czy istnieją ograniczenia wiekowe osób rekrutujących się na studia do WSR?

Nie, nie ma ograniczeń wiekowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych pogłębiać swą wiedzę.

Zarejestrowałem się na stronie WSR jednak nie przyszedł do mnie mail z linkiem potwierdzającym rejestrację. Co powinienem zrobić?

 

Proszę sprawdzić czy mail z linkiem nie znajduje się w folderze SPAM. W przeciwnym razie proszę jeszcze raz zarejestrować się podając inny adres mailowy.

 

Który numer świadectwa należy podać podczas wypełniania formularza elektronicznego?

Numer świadectwa dojrzałości znajduje się w lewym dolnym rogu (rozpoczyna się od litery M), natomiast w przypadku tzw. starej matury podajemy numer z pierwszej strony.