Często zadawane pytania

Czy jest możliwe, by już teraz zarejestrować się na Państwa stronie, wnieść opłatę rekrutacyjną i donieść do uczelni wszelkie umowy a świadectwo dojrzałości przynieść w dniu jego otrzymania?

Tak, jest taka możliwość.

Żeby to zrobić należy zarejestrować się w WIRTUALNYM DZIEKANACIE i poprawnie wypełnić wszystkie dane.
Następnie przesłać komplet zeskanowanych dokumentów na adres: rekrutacja@wsr.edu.pl w terminie 14 dni od daty zalogowania.
W kolejnym kroku należy przesłać oryginały dokumentów na adres uczelni w terminie 14 dni od potwierdzenia pomyślnie zakończonej rekrutacji przez pracownika.

W przypadku tegorocznych maturzystów świadectwo dojrzałości można dosłać po jego otrzymaniu.

Jakie są wymagania maturalne?

Nie bierzemy pod uwagę zdawanych przedmiotów, ich poziomu oraz czy matura jest podstawowa czy rozszerzona. Na naszej Uczelni, na każdym kierunku studiów licencjackich potrzebna jest zdana matura i świadectwo dojrzałości. Nie prowadzimy egzaminów wstępnych praz progów punktowychO przyjęciu kandydata na studia decyduje kolejność zgłoszeń.

Jakie dokumenty należy dostarczyć w ramach rekrutacji?

Na stronie rekrutacji przy każdym kierunku znajduje się zakładka warunki rekrutacji, w której zamieszczone są szczegóły dotyczące wymaganych dokumentów.

Czy są jakieś określone wymogi dotyczące rozmiaru zdjęcia, które trzeba dołączyć do kompletu dokumentów?

Tak, należy dołączyć trzy fotografie o wymiarze 35x45mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle. Jedna z tych fotografii powinna być wklejona w ankietę osobową/formularz zgłoszeniowy w określonym miejscu.

Do kiedy trwa rekrutacja na studia?

Rekrutacja rozpoczyna się 9 maja i trwa do 30 września.

Czy nauka w WSR jest płatna? Ile wynoszą opłaty za dany kierunek?

Tak, studia w WSR są płatne. Wysokość opłat podana jest na stronie rekrutacji, przy opisie każdego kierunku.

Na jaki numer konta mam wpłacić opłatę rekrutacyjną i wpisowe?

Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na nr:
PKO BP I O/Warszawa
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126
w tytule przelewu należy wpisać:
imię i nazwisko kandydata oraz dopisek “opłata rekrutacyjna i wpisowe na kierunek ……”

Gdzie znajdę wykaz przedmiotów, które będą realizowane na danym kierunku?

Wykaz przedmiotów znajduje się na stronie rekrutacyjnej pod opisem każdego kierunku.

Czy studia niestacjonarne odbywają się w weekendy czy w trybie wieczorowym?

Zajęcia na studiach niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz na jednolitych studiach magisterskich odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.
Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie.

Jestem obcokrajowcem, chcę studiować na WSR. Jakie dokumenty muszę złożyć? Czy wymagane jest tłumaczenie notarialne świadectwa dojrzałości? Czy muszę przedłożyć paszport i kartę pobytu?

Wymagane dokumenty są przedstawione na stronie rekrutacyjnej w zakładce warunki rekrutacji dla cudzoziemców.

Jestem osobą niepełnosprawną. Czy mam szansę studiować na WSR? Czy WSR przyznaje stypendia dla osób niepełnosprawnych?

Jak najbardziej. Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, Uczelnia jest dostosowana do Państwa potrzeb. Niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o specjalne stypendium/zapomogę. Szczegóły na stronie www.wsr.edu.pl w zakładce stypendia.  Posiadamy również Biuro Osób Niepełnosprawnych, którego zespół pomaga w organizacji procesu kształcenia jeśli jest to wymagane.

Czy uczelnia wymaga przedłożenia zaświadczenia od lekarza?

Tak, kandydaci przyjmowani na studia w Wyższej Szkole Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, otrzymają drogą mailową skierowanie na badanie lekarskie, które należy dostarczyć wraz z pozostałymi dokumentami niezbędnymi do ukończenia procesu rekrutacji na wybrany kierunek.

Czy wszystkie zajęcia w roku akademickim odbywają się w siedzibie uczelni?

Większość zajęć odbywa się w siedzibie Uczelni, ul. Kasprzaka 49. Zajęcia odbywają się również w formie zdalnej (on-line). Niektóre zajęcia odbywają się w Centrum Konferencyjnym IBIB PAN ul. Ks. Trojdena 4,  w Instytucie Podstaw Informatyki PAN ul. Jana Kazimierza 5, w Konstancinie- Jeziornie w Mazowieckim Centrum Rehabilitacji STOCER oraz w innych placówkach.
W trakcie roku akademickiego studenci odbywają ćwiczenia kliniczne oraz praktyki w placówkach medycznych na terenie województwa mazowieckiego (w przypadku praktyk zawodowych - mogą być realizowane na terenie całej Polski).

Czy podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia/ratownictwo medyczne są przeprowadzane testy sprawnościowe?

Nie, nie przeprowadzamy wstępnych egzaminów sprawnościowych.

Czy istnieją ograniczenia wiekowe osób rekrutujących się na studia do WSR?

Nie, nie ma ograniczeń wiekowych. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych i chętnych pogłębiać swą wiedzę.

Który numer świadectwa należy podać podczas wypełniania formularza elektronicznego?

Numer świadectwa dojrzałości znajduje się w lewym dolnym rogu (rozpoczyna się od litery M), natomiast w przypadku tzw. starej matury podajemy numer z pierwszej strony.

Zarejestrowałem się na stronie WSR jednak nie przyszedł do mnie mail z linkiem potwierdzającym rejestrację. Co powinienem zrobić?

Proszę sprawdzić czy mail z linkiem nie znajduje się w folderze SPAM. W przeciwnym razie proszę jeszcze raz zarejestrować się podając inny adres mailowy.