Skip to main content
All Posts By

admin

Zdrowie publiczne – nowy kierunek w ofercie Wyższej Szkoły Rehabilitacji

By Aktualności

Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku Zdrowie Publiczne. Będą to studia drugiego stopnia, trwające tylko 1,5 roku! Planowany termin uruchomienia kierunku to połowa listopada 2021roku. (szczegóły takie jak opłaty i termin uruchomienia rekrutacji opublikujemy w najbliższych dniach).

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

  • organizacja systemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego,
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
  • inspekcja sanitarna i epidemiologiczna,
  • edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia

O przyjęcie na studia będą mogły ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, psychologia medyczna, dietetyka, pielęgniarstwo lub innych kierunków pokrewnych.

Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się na listę wstępnych zapisów pod linkiem:
Wstępna lista osób chętnych na rekrutację na kierunek Zdrowie Publiczne w WSR >>

Informujemy, że zastrzegamy sobie prawo do nie uruchomienia naboru listopadowego w przypadku nie zgłoszenia się minimalnej ilości osób, wówczas Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie uruchomi nabór na semestr letni 2021/2022 w lutym 2022.

Uchylenie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

By Aktualności

Z dniem 15 sierpnia 2021 r. nastąpiło zniesienie czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni i podmiotów prowadzących kształcenie doktorantów wprowadzonego na okres od dnia 27 lutego 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.

Od nowego roku akademickiego tj. 2021/2022 Ministerstwo Edukacji i Nauki przewiduje co do zasady powrót do realizacji kształcenia w siedzibach uczelni, a w przypadku doktorantów również w innych podmiotach prowadzących to kształcenie.

W przypadku zwiększenia się liczby zachorowań na COVID-19 możliwe będzie ponowne wprowadzenie ograniczeń w funkcjonowaniu niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w tym m.in. kształcenia w trybie hybrydowym, zaś w skrajnym przypadku również przez powrót do kształcenia zdalnego.

Całość komunikatu oraz tekst rozporządzenia dostępny na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki >>

Zdrowie Publiczne – Planowany nowy kierunek

By Aktualności

Pragniemy poinformować, że staramy się o utworzenie od 1.10.2021r nowego kierunku Zdrowie Publiczne. Będą to studia drugiego stopnia, trwające tylko 1,5 roku!

W czasie studiów będzie możliwość wybrania specjalności:

  • organizacja systemu ratownictwa medycznego i zarządzania kryzysowego,
  • organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia,
  • inspekcja sanitarna i epidemiologiczna,
  • edukacja zdrowotna i profilaktyka zdrowia

O przyjęcie na studia będą mogły ubiegać się osoby posiadające dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia na kierunku: ratownictwo medyczne, fizjoterapia, psychologia medyczna, dietetyka, pielęgniarstwo lub innych kierunków pokrewnych.

Szczegółowych informacji udziela dział rekrutacji – tel. 22-535-01-49.

Kredyty studenckie MNiSW

By Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego daje Państwu możliwość korzystania z niskoprocentowych kredytów studenckich finansowanych z budżetu państwa.

Kredyt studencki – tani i dostępny przez cały rok

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

Cały rok na decyzję!

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Kredyt studencki – ile i dla kogo?

O kredyt studencki można się ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Kredyt może być w całości poręczony przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a więc student nie musi martwić się o to, czy dochody rodziców pozwolą na odpowiednie zabezpieczenie spłaty.

Student sam decyduje w jakiej wysokości środki chce otrzymywać z banku w czasie studiowania. Można wybrać kwotę od 400 zł do 1 000 zł miesięcznie. W trakcie pobierania kredytu student może dokonać zmiany wysokości otrzymywanych środków, dostosowując je do aktualnych potrzeb.

Spłata – dopiero po dwóch latach po ukończeniu studiów

Rozpoczęcie spłaty następuje dopiero dwa lata od ukończenia studiów. Jest to czas na podjęcie pracy po studiach i ustabilizowanie sytuacji finansowej.
Spłata kredytu odbywa się na bardzo korzystnych warunkach finansowych – odsetki wynoszą jedynie połowę stopy redyskontowej weksli NBP, a okres spłaty rozkłada się na okres dwukrotności pobierania kredytu, a więc miesięcznie absolwent spłaca połowę tego co otrzymywał miesięcznie na studiach! Przykładowo student pobierający miesięcznie 800 zł, dwa lata po zakończeniu studiów będzie spłacał około 400 zł miesięcznie.
Jeżeli student ukończy studia w gronie 10% najlepszych studentów otrzyma obligatoryjne
umorzenie nawet do 50% wartości kredytu!

Problem ze spłatą to nie problem

W przypadku trudności ze spłatą kredytu przewidziane są narzędzia odraczające spłatę lub
zmniejszające wysokość miesięcznej raty.
Jeżeli trudna sytuacja życiowa będzie uniemożliwiała spłatę kredytu, wówczas Minister może
umorzyć kredyt częściowo, a szczególnych przypadkach nawet w całości.

W sprawie otrzymania kredytu należy się kontaktować z bankiem. Wniosek o udzielenie kredytu można składać w następujących instytucjach:
• PKO Bank Polski S.A.,
• Bank PEKAO S.A.,
• Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
• SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Szczegółowe informację znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie

Badania lekarskie dla kandydatów na studia

By Aktualności

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich (Dz. U. 2019 poz. 1651) od kandydatów na studia oraz studentów wymagane jest zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania i pobierania nauki zawodu.

Więcej informacji: Badania lekarskie

Zgoda MSWiA na przyjmowanie cudzoziemców na studia

By Aktualności

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować , że Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie została zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostka mogąca przyjmować cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów.

Akcja #SprawnySenior

By Aktualności

Akcja #SprawnySenior nabiera coraz większego rozmachu. 12 maja o godz. 8:40 w TVP1 zapraszamy do oglądania programu „Bądźmy razem w domu”, w którym zaprezentujemy założenia akcji oraz pilotażowy odcinek serii.

EnglishPolishUkrainian