Zgoda MSWiA na przyjmowanie cudzoziemców na studia

Szanowni Państwo,
Pragniemy poinformować , że Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie została zatwierdzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji jako jednostka mogąca przyjmować cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów.