Rekrutacja WSR 2021/2022

Pragniemy poinformować, że Wyższa Szkoła Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie otrzymała zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie kierunku Zdrowie Publiczne II stopnia.
Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) w trybie niestacjonarnym i kończą się uzyskaniem tytułu magistra.
I semestr w roku akademickim 2021/2022 realizowany jest całkowicie on-line!

Nowatorski program, przyszłościowe kierunki studiów, rozbudowana i nowoczesna baza dydaktyczna, a także ćwiczenia kliniczne i praktyki zawodowe w najbardziej renomowanych placówkach medycznych w Warszawie i okolicach – pozwalają zdobyć unikalne umiejętności niezbędne w pracy zawodowej.

Dietetyka I i II stopnia to kierunek łączący wiedzę z wielu dziedzin nauki: medycyny, psychologii klinicznej oraz szeroko rozumianej nauki o zdrowiu. Oferuje rzetelne przygotowanie  do wykonywania zawodu dietetyka w obszarach psychodietetyki, dietetyki klinicznej oraz sportowej. Studia odbywają się w trybie niestacjonarnym – zjazdowym, część zajęć realizowane jest on-line przy użyciu platformy e-learningowej.

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie jest Uczelnią inną niż wszystkie – pomocną, dostępną, otwartą, sprzyjającą rozwojowi pasji i promującą ciekawe projekty. Tworzymy zgraną społeczność akademicką, gdzie każdy jest szanowany, nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze, a inicjatywy studenckie są wspierane przez Władze Uczelni. Dobre wyniki w nauce nagradzamy atrakcyjnymi stypendiami, które również przyznajemy osobom w trudnej sytuacji życiowej.
Koła naukowe, sekcje sportowe, wystawy, wernisaże, koncerty, klub REHAB WSR – to działalność wzbogacająca ofertę dydaktyczną i kształtująca życie studenckie.

Prezentujemy zdrowy sposób myślenia o edukacji zgodny z wyzwaniami współczesności. Oprócz teorii i praktyki nauczamy także miękkich umiejętności, takich jak rozmowa z Pacjentem, holistyczne podejście czy empatia międzyludzka. Przygotowujemy do życia w „nowym świecie”, a poprzez synergię działań i wysoką elastyczność, możemy dawać Studentom „więcej za mniej”, czyli solidne wykształcenie w korzystnej cenie.

Jako jedyni w Polsce prowadzimy kierunek PSYCHOLOGIA MEDYCZNA, który łączy dorobek psychologii klinicznej i medycyny. Odpowiada on na potrzeby współczesnego społeczeństwa i cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród osób rozpoczynających studia.

Dbamy także o wysoki stopień umiędzynarodowienia – wielu Studentów i Wykładowców WSR bierze udział w programie Erasmus+, w ramach którego poznają proces kształcenia i specyfikę zawodu w innych krajach europejskich, miejscową kulturę, czy szkolą języki. Intensywnie współpracujemy także z otoczeniem zewnętrznym, z instytucjami publicznymi i rządowymi, realizujemy projekty unijne, a nasi Profesorowie często goszczą w roli ekspertów w mass-mediach.

Podczas edukacji szkolimy również Studentów do przyszłej pracy zawodowej, a po jej zakończeniu pomagamy w kontakcie z potencjalnymi pracodawcami. Dyplom WSR ułatwia zatrudnienie w swoim zawodzie w Polsce i na świecie, a jego posiadacze są poszukiwani na rynku pracy, co zapewnia stabilizację, bezpieczeństwo i satysfakcję zawodową.

Wielu absolwentów Uczelni znajduje zatrudnienie w placówkach, w których wcześniej odbywało ćwiczenia kliniczne, a najlepszym Studentom możemy zaoferować pracę Wykładowcy bądź wykwalifikowanego Specjalisty w placówkach GRUPY WSR: Centrum Szkoleń WSR, Centrum Rehabilitacji ACTIV, żłobkach SENSO-LUDKI, klubie REHAB WSR, Bistro WSR, czy w jednym z cateringów dietetycznych: PaleoCatering24.pl i VeganVita24.pl.

W ramach wieloletniej tradycji  Medycznego Studium Zawodowego wykształciliśmy ratowników medycznych  na poziomie policealnym. Te doświadczenia przenieśliśmy  na poziom studiów wyższych i przekazujemy naszym studentom bogatą wiedzę i doświadczenie na kierunku RATOWNICTWO MEDYCZNE.

Dajemy Wam szeroki wachlarz możliwości, jeśli wybierzcie WSR – ZDROWE KIERUNKI PRZYSZŁOŚCI, zyskacie rzetelną wiedzę praktyczną i teoretyczną, a także zdobędziecie unikalne umiejętności. Kreujemy liderów ukierunkowanych na sukces w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości, radzących sobie w trudnych sytuacjach, którzy jednocześnie są bliscy drugiemu człowiekowi – w myśl motta Uczelni „Nigdy nie ustawaj w czynieniu dobra”

 

Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, dlaczego WSR jest tak wyjątkowa, kliknijcie na link >>>