O uczelni

Jak studiować w dobrej uczelni i mieć stabilną przyszłość?

W dniu 22 lutego 2007 r. Wyższa Szkoła Rehabilitacji została wpisana do rejestru, prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod numerem 188.

Od października roku akademickiego 2007/2008 w naszej uczelni uruchomione zostają studia pierwszego stopnia – licencjat – na kierunku fizjoterapia. Od roku 2013 zostały uruchomione dwa nowe kierunki: ratownictwo medyczne i dietetyka oraz studia podyplomowe. Natomiast od roku akademickiego 2013/2014 kształcimy na kierunku fizjoterapia na poziomie magisterskim.  Nauka w WSR trwa 5 lat, zarówno w trybie stacjonarnym jak i niestacjonarnym. Od października roku akademickiego 2017/2018 kształcimy na kierunku fizjoterapia na poziomie studiów jednolitych 5-letnich magisterskich. Dodatkowo na naszej Uczelni powstało Centrum Szkoleń WSR, w ofercie którego proponowane są kursy dla fizjoterapeutów, kursy dla ratowników medycznych, pedagogów, dietetyków.

Wielu z Was myśli, że wszystkie uczelnie są podobne? My, założyciele uczelni, też tak myśleliśmy i właśnie dlatego założyliśmy Wyższą Szkołę Rehabilitacji.

Jednak ta uczelnia jest inna. Dlaczego? Oto dlaczego:

Wyobraźcie sobie, jakby to było, gdyby trafić na uczelnię, w której uzyska się wiedzę na najwyższym poziomie, w dobrych warunkach, w przyjaznej atmosferze, w miejscu gdzie jest się szanowanym.

Taką uczelnią jest Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie.

WSR – Wiarygodna uczelnia

Jest to wyższa uczelnia specjalistyczna, nauczamy szeroko pojętej rehabilitacji, ratownictwa medycznego, dietetyki i psychologii medycznej. Pozyskaliśmy najwybitniejszą kadrę, kontynuującą w praktyce i dydaktyce tradycje słynnej na cały świat konstancińskiej szkoły rehabilitacji, oraz wybitnych specjalistów nauczających nowatorskimi metodami ratownictwa medycznego, dietetyki oraz psychologii medycznej. Oferujemy studentom naukę na najwyższym poziomie. Proponujemy praktyki w najbardziej prestiżowych szpitalach w Warszawie.

Sprawdzeni wykładowcy

Na naszej uczelni wykładają najbardziej znani lekarze i specjaliści w dziedzinie rehabilitacji fizjoterapii i ratownictwa medycznego, dietetyki i psychologii medycznej m.in.:

FizjoterapiaRatownictwo
- prof. zw. dr hab. n.med. Jerzy Kiwerski
- prof. zw. dr hab. n.med. Ryszard Piotrowicz
- dr hab. n.med. Wojciech Mikuła
- dr hab. n.med. Anna Wilmowska- Pietruszyńska
- dr n.med. Paweł Baranowski
- dr n.med. Katarzyna Kiwerska-Jagodzińska
- dr n.med. Adam Ogonowski
- dr n.med. Piotr Tederko
- dr n.med. Krzysztof Wasiak
- dr Sławomir Grzeszczyk
- dr Ryszard Kaczor
- dr Janusz Kołakowski
- dr Marek Łyp
- dr Iwona Stanisławska
- dr Lidia Zając
- prof. dr hab. n.med. Krzysztof Bielecki
- prof. dr hab. n.med. Andrzej Kański
- dr n.med. Dariusz Kosson
DietetykaPsychologia medyczna
- prof. zw. dr hab. n. med. Hanna Czeczot
- prof. zw. dr hab. n. roln. Grażyna Cichosz
- dr hab. n. roln. Artur Jóźwik
- dr hab. n. biol. Jolanta Klusek
- dr n. med. Magdalena Białkowska
- dr inż. n. roln. Joanna Rachtan-Janicka
- dr n. biol. Justyna Klusek
- dr n. biol. Kornelia Niemyska
- dr n. biol. Iwona Stanisławska
- dr Justyna Korzeniewska
- dr Tomasz Prusiński
- dr Patrycja Sroka – Oborska
- dr Elżbieta Trylińska – Tekielska
- mgr Małgorzata Procner – Przeszowska

Rewelacyjna przyszłość

  • Czy wiesz, że fizjoterapeuta jest jednym z pięciu najbardziej poszukiwanych zawodów w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i Japonii?
  • Czy wiesz, że Ratownik Medyczny łatwo znajdzie zatrudnienie w Polsce i Unii Europejskiej?
  • Czy wiesz, że dietetyk jest jedną z najbardziej poszukiwanych umiejętności współczesnego świata?

Absolwent WSR Warszawa uzyska przygotowanie do pracy w zawodzie fizjoterapeuty i ratownika medycznego, do pracy z chorymi i  niepełnosprawnymi w zakresie profilaktycznym i w celach leczniczych. Uzyska wiadomości i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku. Nasi studenci są przygotowywani do pracy w placówkach medycznych, ośrodkach dla osób niepełnosprawnych, sportowych i do prowadzenia własnych gabinetów.

Posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczną i ciekawą ofertę edukacyjną. Stosujemy Europejski System Transferu Punktów ECTS.