Wymagane dokumenty

  1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
  2. Podanie
  3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
  4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
  5. Kserokopia dowodu osobistego
  6. Deklaracja płatności
  7. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności
  8. NIE PRZYJMUJEMY NIEKOMPLETNYCH DOKUMENTÓW!

Wymagane pliki można pobrać w panelu po prawej stronie.