Rejestracja

REJESTRACJA PODSTAWOWA:

  • Elektroniczne zarejestrowanie się kandydata: po otrzymaniu loginu i hasła należy wprowadzić dane osobowe.
  • Wniesienie opłaty rekrutacyjnej i wpisowego na konto Uczelni:
    73 1020 1013 0000 0902 0157 0126 – 150 zł.
  • Komplet dokumentów oraz dowód opłaty wpisowego, należy składać w Dziekanacie Studiów Podyplomowych WSR osobiście lub przesłać korespondencyjnie w ciągu 14 dni od momentu zalogowania.

UWAGA!!!
Po zakończeniu elektronicznego wprowadzania danych należy wydrukować wygenerowany formularz. Prosimy o dokładne wpisywanie danych oraz sprawdzenie ich przed wydrukowaniem formularza, gdyż potem nie będzie możliwości ich poprawienia.

UWAGA !!
Studenci i Absolwenci WSR nie płacą wpisowego. Opłacają wyłącznie opłatę rekrutacyjną 50 zł.