Rehabilitacja w geriatrii

Celem studiów jest dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie usprawniania oraz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych. Absolwent tych studiów może podjąć pracę w domach opieki społecznej i zakładzie opiekuńczym dla osób w podeszłym wieku. Program studiów ma za zadanie połączenie praktycznych kompetencji (diagnoza problemów, specyfikę opieki paliatywnej, metodykę pracy z osobami starszymi).Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi, dotyczącymi narządu ruchu, neurologicznymi, otępiennymi, potrzebującymi fachowej opieki w domach rodzinnych i zakładach opiekuńczych.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.
Studia kierowane do wszystkich osób z wykształceniem wyższym ogólnym i zawodowym (licencjackim), zajmujących się osobami starszymi (lekarz, pielęgniarka, specjalista rehabilitacji, pracownik socjalny, ratownik medyczny, pedagog)
Dodatkowo w ramach studiów proponujemy kurs pierwszej pomocy. Po odbyciu kursu student otrzyma międzynarodowy certyfikat !!

Ilość godzin  w I semestrze: 166h w tym 55 h zajęć praktycznych
Ilość godzin w II semestrze: 104h w tym 48h zajęć praktycznych

Opłaty / Zasady naboru/ Dokumenty do pobrania

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4500 (1×4500)
 • opłata za studia semestralna: 2500 (2×2500)
 • opłata za studia ratalna: 550 (10×550)

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BEZ WPISOWEGO

Zasady naboru:

 • Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń
 • Warunki przyjęcia:
  • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
  • Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Deklaracja płatności
 7. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności