Rehabilitacja w geriatrii

Studia podyplomowe – Rehabilitacja w geriatrii

Celem studiów podyplomowych Rehabilitacja w geriatrii jest dostarczenie wiedzy merytorycznej oraz umiejętności praktycznych niezbędnych w procesie usprawniania oraz poprawy funkcjonowania społecznego osób starszych. Absolwent tych studiów może podjąć pracę w domach opieki społecznej i zakładzie opiekuńczym dla osób w podeszłym wieku. Program studiów ma za zadanie połączenie praktycznych kompetencji (diagnoza problemów, specyfikę opieki paliatywnej, metodykę pracy z osobami starszymi).Absolwenci otrzymają przygotowanie praktyczne na bazie wiedzy ogólnomedycznej i zawodowej z zakresu rehabilitacji i pielęgnacji osób ze schorzeniami przewlekłymi, dotyczącymi narządu ruchu, neurologicznymi, otępiennymi, potrzebującymi fachowej opieki w domach rodzinnych i zakładach opiekuńczych.
Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.
Studia kierowane do wszystkich osób z wykształceniem wyższym ogólnym i zawodowym (licencjackim), zajmujących się osobami starszymi (lekarz, pielęgniarka, specjalista rehabilitacji, pracownik socjalny, ratownik medyczny, pedagog)
Dodatkowo w ramach studiów proponujemy kurs pierwszej pomocy. Po odbyciu kursu student otrzyma międzynarodowy certyfikat!!

Kierownik merytoryczny studiów:

Dr Joanna Cieplińska jest adiunktem na Kierunku Fizjoterapii w Wyższej Szkole Rehabilitacji. Jest to nauczyciel akademicki z przygotowaniem pedagogicznym posiadający kilkunastoletnie doświadczenie dydaktyczne zarówno w zakresie nauczania studentów jak i edukacji podyplomowej. Jest autorką i współautorką rozdziałów w monografiach oraz artykułów zamieszczanych w renomowanych periodykach. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z mechanizmami rozwoju osteoporozy.
Od 2011 roku jest Kierownikiem Szkolenia Praktycznego w Wyższej Szkole Rehabilitacji. W ramach pełnienia funkcji podejmowała działania w zakresie doskonalenia i modyfikacji praktycznego modelu kształcenia oraz poszerzenia współpracy z interesariuszami zewnętrznymi.
W 2017 roku została uhonorowana Nagrodą Rektora.
Od 2018 roku pełni funkcje Prodziekana ds. dydaktycznych.

Wykładowcy:

 • dr Anna Kopiczko,
 • dr Anna Ochwanowska,
 • dr Pietras,
 • dr Barbara Sokołowska,
 • dr Iwona Stanisławska,
 • dr Piotr Tederko,
 • dr Eżbieta Trylińska – Tekielska,
 • mgr Ada Holak, mgr Iwona Drewnik,
 • mgr Magdalena Żółtek- Rozwadowska,
 • mgr Bożena Żukowska

Ilość godzin  w I semestrze: 166h w tym 55 h zajęć praktycznych
Ilość godzin w II semestrze: 104h w tym 48h zajęć praktycznych

Opłaty / Zasady naboru/ Dokumenty do pobrania

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4500 (1×4500)
 • opłata za studia semestralna: 2500 (2×2500)
 • opłata za studia ratalna: 550 (10×550)

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BEZ WPISOWEGO

Zasady naboru:

 • Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń
 • Warunki przyjęcia:
  • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
  • Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Deklaracja płatności
 7. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności