Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Studia podyplomowe – Rehabilitacja dzieci i niemowląt

Charakterystyka studiów

Celem studiów podyplomowych Rehabilitacja dzieci i niemowląt jest doskonalenie zawodowe z zakresu wczesnej rehabilitacji dzieci. Podczas studiów student zapozna się z metodami diagnostyki i terapii stosowanej w leczeniu chorób genetycznych, asymetrii posturalnych, zaburzeń ruchowych pochodzenia ośrodkowego,  uszkodzonych splotów ramiennych, korekcji wad postawy oraz wad wrodzonych. Dodatkowo w ramach studiów proponujemy kurs pierwszej pomocy.

Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą studentowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, obecność na zajęciach, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Adresaci

Studia adresowane są do fizjoterapeutów, osób z wykształceniem medycznym, pedagogicznym, ale także do wszystkich zainteresowanych pracą z dziećmi. Warunkiem przyjęcia jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Wykładowcy

Naszą kadrę tworzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i nie tylko. Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami terapeutycznymi w Polsce, gdzie studenci odbywają praktyki.

 

 • Dr Justyna Korzeniewska
 • Mgr Joanna Surowińska
 • Mgr Patryk Wiśniewski
 • Mgr Ewa Włostowska
 • Mgr Ada Holak

 

Ilość godzin w I semestrze : 145 h w tym 55h zajęć praktycznych
Ilość godzin w II semestrze : 99h w tym 39h zajęć praktycznych

 

Opłaty / Zasady naboru/ Dokumenty do pobrania

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4800 zł (1×4800)
 • opłata za studia semestralna: 2640 zł (2×2640)
 • opłata za studia ratalna: 576 zł (10×576)

 

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BEZ WPISOWEGO

 

Zasady naboru:

 • Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
 • Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Deklaracja płatności
 7. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności