Psychodietetyka

Studia podyplomowe – Psychodietetyka

Psychodietetyka to dziedzina łącząca wiedzę medyczną dotyczącą żywienia i zdrowia z wiedzą psychologiczną. Multidyscyplinarne podejście do problemu pozwala skuteczniej pomagać  ludziom w zmianie stylu życia, która służy poprawie zdrowia, samopoczucia i wyglądu.

Psychodietetyczne nastawienie do leczenia zaburzeń stanu odżywienia takich jak niedowaga czy nadwaga i otyłość opiera się więc na ścisłej współpracy psychologów z dietetykami oraz innymi specjalistami zajmującymi się fizjologicznymi aspektami niedoborowej jak i nadmiernej masy ciała. Psycholog o specjalności psychodietetyki może pracować z  klientem nad psychologicznymi barierami na drodze do osiągnięcia satysfakcjonującej masy ciała lub zdrowego stylu życia. Dietetyk posiadający specjalizację z psychodietetyki pełni rolę doradcy żywieniowego ale także wykorzystuje wiedzę psychologiczną w swojej praktyce.

Wiedza z zakresu psychodietetyki w szczególny sposób uzupełnia, poszerza warsztat pracy fizjoterapeutów, lekarzy i personelu medycznego pracujących na co dzień z pacjentami dotkniętymi chorobami o podłożu metabolicznym.

Adresaci :

Studia są adresowane przede wszystkim dla dietetyków, technologów żywności, psychologów i psychoterapeutów, fizjoterapeutów , lekarzy i pielęgniarek, pedagogów, absolwentów nauk przyrodniczych oraz trenerów personalnych.

Opłaty/Zasady naboru/Dokumenty do pobrania:

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4400 (1×4400)
 • opłata za studia semestralna: 2400 (2×2400)
 • opłata za studia ratalna: 500 (10×500)

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BEZ WPISOWEGO.

Zasady naboru:

 • Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń
 • Warunki przyjęcia:
 • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
 • Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Deklaracja płatności
 7. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Wykładowcy:

Kierownik studiów: Dr n. kult. fiz. Anna Kopiczko (kierownik merytoryczny studiów)

prowadzi kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała, warsztaty piłki, taśmy, BOSU oraz warsztaty Roller- zastosowanie w treningu i usprawnianiu.
Absolwentka studiów magisterskich i studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od dzieciństwa związana z aktywnych trybem życia i sportem wyczynowym. Swoje doświadczenie sportowe wykorzystuje z powodzeniem w pracy nauczyciela akademickiego jak i instruktora sportu o specjalności fitness nowoczesne formy gimnastyki. Posiada uprawnienia trenera II klasy lekkiej atletyki, instruktor TRX Suspension Training, instruktora gimnastyki korekcyjnej, instruktora narciarstwa klasycznego.
Zainteresowania badawcze to w szczególności wpływ aktywności fizycznej i zwyczajów żywieniowych na stan tkanki kostnej u kobiet. Uczestniczka wielu międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz szkoleń i warsztatów. Autorka i współautorka artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu nauk o żywieniu człowieka i nauk o kulturze fizycznej. Rozprawę doktorską pt.: Aktywność fizyczna i żywienie a gęstość mineralna tkanki kostnej kobiet po 40 roku życia obroniła z wyróżnieniem. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oddz. Warszawski oraz ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w zakresie aktywności fizycznej.

Kontakt:

Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  studiapodyplomowe@wsr.edu, 22 535 01 43
 2. W sprawach merytorycznych związanych z programem nauczania oraz organizacją zajęć:
  mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400, 22 535 01 44
 3. W sprawach finansowych:
  mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400