Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju

ulotka_a5_stud_pod-01Charakterystyka studiów:
Celem studiów podyplomowych Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju jest wykształcenie absolwenta – terapeuty integracji sensorycznej, który nabędzie i umiejętnie wykorzysta szereg technik pracy z dziećmi z różnymi zaburzeniami rozwoju. Zdobędzie szeroką wiedzę na temat wielu mechanizmów regulujących zachowanie dziecka. Student posiądzie wiedzę na temat najnowszych standardów diagnozy procesów integracji sensorycznej oraz tworzenia programów terapeutycznych dla dzieci z różnymi zaburzeniami rozwoju i w różnym wieku. Ponadto zdobędzie praktyczną wiedzę na temat funkcjonalnej pracy z dzieckiem z zaburzeniami ruchowymi. Student nauczy się również rozpoznawać wczesne objawy określonych zaburzeń rozwoju u dzieci. Wszystkie zajęcia prowadzone są przez wykładowców – praktyków, którzy przekazywaną wiedzę wzbogacą licznymi studiami przypadków, filmami i zdjęciami, co pozwoli na zbudowanie pełniejszej bazy wiedzy każdego z uczestników studiów.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych, jest zaliczenie wszystkich cząstkowych zaliczeń, obecności na zajęciach oraz napisanie końcowej pracy zaliczeniowej, a także rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych.

Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność na większości zajęć. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą studentowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności terapeutycznych.

Trzy edycje studiów podyplomowych kolejny raz potwierdziły zasadność i potrzebę dzielenia się doświadczeniami klinicznymi nie tylko specjalistów mających za sobą całe lata pracy zarówno terapeutycznej jak i szkoleniowej. Niezwykle ważna okazała się przede wszystkim dla uczestników studiów możliwość wspólnej analizy przypadków klinicznych, wymiany informacji, uczenia się myślenia klinicznego. Wychodzimy naprzeciw aktualnym potrzebom, związanymi z dbaniem także o formalne wymagania stawiane w ośrodkach edukacyjnych naszym terapeutom. Rozszerzamy kolejny raz program do 350h co uniemożliwia podważanie warunku statusu studiów kwalifikacyjnych, w tej edycji praktyki realizowane w ramach studiów obejmują już 90 h.

Ostatnia edycja pokazała, iż nie ma potrzeby modyfikacji programu. Zajęcia dały pełną satysfakcję zarówno uczestnikom jak i prowadzącym zajęcia. Rozszerzamy warsztat poświęcony analizie prób obserwacji klinicznej stosowanej w diagnozie procesów SI pod kątem fizjoterapeutycznym. Daje on wyjątkowo cenne, unikalne doświadczenie uczenia się jakościowego spojrzenia na reakcje i zachowanie dziecka. Udało się namówić do współpracy kolejne, cenne osoby: dr nauk rehabilitacyjnych Elżbietę Binek, niezwykłą osobę, która potrafi na konkretnym pacjencie pokazać zawiłości podstaw neuroanatomii, a to rzadki dar. Także dołączyła do nas Anna Gumułka-Kołek, fizjoterapeuta NDT-Bobath, międzynarodowy terapeuta SI, która zachowując swoją całkowitą skromność ciągle dąży do weryfikowania swojej wiedzy mając bezpośredni kontakt ze znaczącymi klinicystami amerykańskimi jak Erna Blanche. To bardzo bogate doświadczenia i wspaniale, że Pani Ania ma gotowość się nimi dzielić. Mamy nadzieję, że proponowane zmiany będą przyczyniały się do coraz szerszych możliwości pogłębiania swojej wiedzy.

Adresaci:
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych o kierunkach: fizjoterapia, psychologia, pedagogika, logopedia, wychowanie fizyczne, którzy jednocześnie mają ukończony I i II stopień kursu kwalifikacyjnego na terapeutę integracji sensorycznej.

Wykładowcy:
Naszą kadrę tworzą nauczyciele metody integracji sensorycznej, metody Vojty, psycholodzy, pedagodzy, psychiatrzy, fizjoterapeuci oraz lekarze z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Współpracujemy z najlepszymi ośrodkami terapeutycznymi w Polsce. Pozyskaliśmy najwybitniejszą kadrę, odznaczającą się zarówno ogromną wiedzą teoretyczną, jak i nieocenionym doświadczeniem praktycznym. Dzięki temu, wszystkie zajęcia osadzone są na konkretnej pracy z pacjentem, a nie jedynie na dostępnej powszechnie literaturze. Oferujemy studentom naukę na najwyższym poziomie.

 

Na naszej Uczelni wykładają:

 • dr nauk med. rehabilitacji Elżbieta Binek
 • dr nauk med. Ewa Urbanowicz – psychiatra dziecięcy
 • dr nauk humanistycznych Ewa Dryll
 • mgr Magdalena Okrzasa – psycholog, terapeuta i nauczyciel metody SI
 • mgr Urszula Gałka – psycholog kliniczny
 • mgr Anna Gumułka-Kołek – międzynarodowy terapeuta SI, fizjoterapeuta NDT-Bobath
 • mgr Joanna Wójcik – pedagog specjalny, surdologopeda, terapeuta SI i metody Tomatisa
 • mgr Dominika Wyrzykowska – neurologopeda
 • mgr Małgorzata Wiśniewska-Kamienik – pedagog, terapeuta i nauczyciel metody SI
 • mgr Elżbieta Fidelus – fizjoterapeuta, terapeuta SI

Kierownik merytoryczny studiów:
mgr Magdalena Okrzasa,
magdalena.okrzasa@gmail.com
503 171 075

Pełnomocnik Dziekana ds. Studiów Podyplomowych:
mgr Gabriela Nowińska
gabriela.nowinska@wsr.edu.pl
604217400

Zasady naboru:
Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

Warunki przyjęcia:

Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie pobierz >>>
 3. Dyplom ukończenia studiów lub odpis
 4. Certyfikat ukończenia kursu kwalifikacyjnego na terapeutę integracji sensorycznej  I lub II stopnia
 5. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 6. Kserokopia dowodu osobistego
 7. Deklaracja płatności pobierz >>>
 8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności pobierz >>>

liczba miejsc:  30
W przypadku zebrania się grupy poniżej 15 osób studia mogą zostać odwołane ( opłata rekrutacyjna i wpisowe podlegają zwrotowi ) lub koszty studiów mogą ulec podwyższeniu po wcześniejszej konsultacji telefonicznej  z każdym kandydatem.

Opłata:
Wpisowe: 100 zł
Opłata rekrutacyjna:  50 zł
Opłata za cały rok studiów:  5600 (1×5600)
Opłata za semestr:  3080 (2×3080)
10 rat :  615 ( 10×615)

Czas trwania : 2 semestry
Ilość godzin :

 • Łącznie 350 godzin:
  • 260 godzin dydaktycznych
  • 90 godzin praktyk

ZJAZDY ODBYWAJĄ SIĘ RAZ W MIESIĄCU