Fizjoterapia w sporcie

Studia podyplomowe – Fizjoterapia w sporcie

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych Fizjoterapia w sporcie jest wykształcenie absolwenta, który umiejętnie wykorzysta szereg technik manualnych w celu usunięcia napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego w sposób bardzo łagodny i bezpieczny dla pacjenta. Student zdobędzie umiejętności praktyczne, pozwalające podjąć pracę w ośrodkach odnowy biologicznej, rehabilitacji  podczas treningów sportowych, czy podczas zawodów sportowych. Student pozna współcześnie wykorzystywane strategie postępowania terapeutycznego w treningu i rehabilitacji urazów. Nauczy się jak należy zaopatrywać kontuzje sportowe, rozpoznawać urazy wskazane do leczenia ortopedycznego, jak stosować środki pomocnicze w rehabilitacji pourazowej, a także uzyska podstawowe informacje o dopingu w sporcie.

Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą studentowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Adresaci:
Studia podyplomowe “Fizjoterapia w sporcie” kierowane są do fizjoterapeutów, osób po wychowaniu fizycznym, ale także wszystkich pracujących na co dzień ze sportowcami, bądź planującymi rozpocząć taką prace.

Wykładowcy:
Naszą kadrę tworzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem w pracy ze sportowcami i nie tylko.

 • dr Piotr Tederko
 • dr Agnieszka Wójcik
 • dr Marek Graczyk
 • dr Sebastian Wójtowicz
 • dr Anna Kopiczko
 • mgr Przemysław Kram
 • mgr Zygmunt Bartosiewicz

Ilość godzin:

 • Ilość godzin w I semestrze: 138h w tym 79h zajęć praktycznych
 • Ilość godzin w II semestrze: 196h w tym 129h zajęć praktycznych

Opłaty/Zasady naboru/Dokumenty do pobrania:

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4500 zł (1×4500)
 • opłata za studia semestralna: 2500 zł (2×2500)
 • opłata za studia ratalna: 550 zł (10×550)

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BEZ WPISOWEGO.

Zasady naboru:

 • Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
 • Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 5. Kserokopia dowodu osobistego
 6. Deklaracja płatności
 7. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Kontakt:

Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  studiapodyplomowe@wsr.edu, 22 535 01 43
 2. W sprawach merytorycznych związanych z programem nauczania oraz organizacją zajęć:
  mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400, 22 535 01 44
 3. W sprawach finansowych:
  mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400