Dietetyka w sporcie

Charakterystyka studiów:

Celem studiów podyplomowych Dietetyka w sporcie jest wykształcenie absolwenta, który zdobędzie umiejętności praktyczne, pozwalające do prowadzenia doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących amatorską i zawodową aktywność fizyczną. Studia te również służą pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka podejmującego aktywność fizyczną.

Po tym kierunku studiów, absolwent znajdzie  zatrudnienie jako dietetyk w klubach sportowych, centrach odnowy biologicznej oraz klubach fitness.

Zajęcia w większości mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą studentowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Adresaci:
Studia podyplomowe kierowane są do dietetyków, lekarzy,  osób po wychowaniu fizycznym, rehabilitacji, zdrowiu publicznym, żywności i żywieniu, farmacji  a także do  wszystkich osób pracujących na co dzień ze sportowcami, bądź planującymi rozpocząć taką pracę.

Opłaty/Zasady naboru/Dokumenty do pobrania:

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4500 zł (1×4500)
 • opłata za studia semestralna: 2500 zł (2×2500)
 • opłata za studia ratalna: 550 zł (10×550)

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BEZ WPISOWEGO.

Zasady naboru:

 • Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń
 • Warunki przyjęcia:
 • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
 • Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 • Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 • Podanie
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 • Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Deklaracja płatności
 • Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Kontakt:

Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  studiapodyplomowe@wsr.edu.pl, 22 535 01 43
 2. W sprawach merytorycznych związanych z programem nauczania oraz organizacją zajęć:
  mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400, 22 535 01 44
 3. W sprawach finansowych:
  mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400