Dietetyka w sporcie

Studia podyplomowe – Dietetyka w sporcie

Charakterystyka studiów:
Celem studiów podyplomowych Dietetyka w sporcie jest zdobycie wiedzy oraz umiejętności praktycznych, pozwalających na prowadzenie doradztwa żywieniowego dla osób podejmujących amatorską i zawodową aktywność fizyczną. Program studiów służy również pogłębieniu wiedzy oraz umiejętności praktycznych z zakresu funkcjonowania organizmu człowieka podejmującego aktywność fizyczną.

Absolwenci studiów znajdą zatrudnienie jako dietetycy i doradcy żywieniowi w klubach sportowych, centrach odnowy biologicznej oraz klubach fitness.

Zajęcia mają charakter mocno ukierunkowany na praktykę, w związku z czym, wymagana jest obecność na większości zajęć.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Adresaci:
Studia podyplomowe Dietetyka w Sporcie kierowane są do dietetyków, lekarzy, osób mających wykształcenie w obszarze wychowania fizycznego, rehabilitacji, zdrowia publicznego, żywności i żywienia, farmacji, a także wszystkich pracujących lub planujących rozpocząć pracę na co dzień z osobami aktywnymi fizycznie lub sportowcami.

Opłaty/Zasady naboru/Dokumenty do pobrania:

 • opłata wpisowa: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4500 zł (1×4500)
 • opłata za studia semestralna: 2500 zł (2×2500)
 • opłata za studia ratalna: 550 zł (10×550)

DLA ABSOLWENTÓW WSR zniżka 10%

Zasady naboru:

 • Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń

Warunki przyjęcia:

 • Warunkiem koniecznym jest rejestracja online
 • Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 • Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 • Podanie
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 • Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Deklaracja płatności
 • Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Wykładowcy:

Dr n. kult. fiz. Anna Kopiczko (kierownik merytoryczny studiów) prowadzi kurs instruktorski korektywy i kompensacji wad postawy ciała, warsztaty piłki, taśmy, BOSU oraz warsztaty Roller- zastosowanie w treningu i usprawnianiu.
Absolwentka studiów magisterskich i studiów doktoranckich Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Od dzieciństwa związana z aktywnych trybem życia i sportem wyczynowym. Swoje doświadczenie sportowe wykorzystuje z powodzeniem w pracy nauczyciela akademickiego jak i instruktora sportu o specjalności fitness nowoczesne formy gimnastyki. Posiada uprawnienia trenera II klasy lekkiej atletyki, instruktor TRX Suspension Training, instruktora gimnastyki korekcyjnej, instruktora narciarstwa klasycznego.
Zainteresowania badawcze to w szczególności wpływ aktywności fizycznej i zwyczajów żywieniowych na stan tkanki kostnej u kobiet. Uczestniczka wielu międzynarodowych
i krajowych konferencji naukowych oraz szkoleń i warsztatów. Autorka i współautorka artykułów naukowych i popularnonaukowych z zakresu nauk o żywieniu człowieka i nauk o kulturze fizycznej. Rozprawę doktorską pt.: Aktywność fizyczna i żywienie a gęstość mineralna tkanki kostnej kobiet po 40 roku życia obroniła z wyróżnieniem. Członek Polskiego Towarzystwa Antropologicznego oddz. Warszawski oraz ekspert Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej w zakresie aktywności fizycznej.

 • dr Justyna Bylinowska,
 • dr Anna Fabisiak,
 • dr Marek Graczyk,
 • dr Anna Kopiczko,
 • dr Barbara Sokołowska,
 • mgr Milena Nosek,
 • mgr Ewelina Wierzbicka,
 • mgr Zygmunt Bartosiewicz

Czas trwania:

 • 2 semestry
  • I semestr – 120 h ( w tym 70 ćwiczeń),
  • II semestr: 143 h ( w tym 95 h ćwiczeń)

Kontakt:

Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 1. W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów:
  studiapodyplomowe@wsr.edu.pl, 22 535 01 43
 2. W sprawach merytorycznych związanych z programem nauczania oraz organizacją zajęć:
  mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400, 22 535 01 44
 3. W sprawach finansowych:
  mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400