Animator promocji zdrowia z ukierunkowaniem na odnowę biologiczną

STUDIA PODYPLOMOWE DWUSEMESTRALNE

Informacje ogólne: specjalność animatora promocji zdrowia z ukierunkowaniem na odnowę biologiczną przygotowuje absolwentów do pracy w zakresie prozdrowotnej działalności zarówno w obszarze profilaktyki pierwotnej jak i wtórnej chorób cywilizacyjnych. Obszar działalności animatora promocji zdrowia i odnowy biologicznej to przede wszystkim gabinety odnowy biologicznej i SPA,  kluby sportowe i rekreacyjne, ośrodki wypoczynku. Również przygotowanie do udziału w projektach zajmujących się promowaniem prozdrowotnego stylu życia. Program studiów zapewnia również odświeżenie i uzupełnienie o nowe treści wiadomości wśród osób już prowadzących zajęcia prozdrowotne, zabiegi odnowy biologicznej. W trakcie studiów studenci zostaną wyposażeni w wiedzę z zakresu medycyny fizykalnej, laseroterapii, ultradźwięków, balneologii i balneoterapii, alternatywnych technik masażu i elementów psychologii z zakresu metod psychoregulacyjnych i relaksacyjnych oraz nabywają umiejętności programowania działań mających na celu aktywny prozdrowotny styl życia. Program studiów zapewnia profesjonalne przygotowanie do wykonywania szerokiej gamy zabiegów z zakresu odnowy biologicznej oraz ich programowania.
Zajęcia w dużej mierze mają charakter praktyczny, dlatego też wymagana jest obecność. Praktyczne wskazówki wykładowców pozwolą studentowi na lepsze i pełniejsze poszerzenie swoich umiejętności.

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych i otrzymania świadectwa ukończenia studiów podyplomowych jest zaliczenie wszystkich cząstkowych egzaminów i zaliczeń, rozliczenie z dziekanatem studiów podyplomowych oraz zdanie egzaminu końcowego.

Adresaci:
Studia podyplomowe kierowane są do absolwentów studiów wyższych o kierunkach: medycznych, fizjoterapia, turystyka i rekreacja oraz wychowanie fizyczne.

Wykładowcy:
Naszą kadrę tworzą wykładowcy z wieloletnim doświadczeniem dydaktyczno naukowym jak i zawodowym w obszarze promocji zdrowia i odnowy biologicznej. Współpracujemy z najlepszymi placówkami medycznymi oraz sportowymi w Polsce gdzie studenci odbywają praktyki, m.in. z Centrum Kompleksowej Rehabilitacji, Konstancin- Jeziorna.

 • dr Marek Łyp
 • dr Marek Graczyk
 • dr Robert Liana
 • dr Anna Kopiczko
 • mgr Magdalena Żółtek-Rozwadowska
 • mgr Zygmunt Bartosiewicz
 • mgr Dariusz Tomczyk

Ilość godzin  teoretycznych:  w 1 semestrze 71h, w 2 semestrze  67h

Ilość godzin praktycznych: w 1 semestrze 74 h,  w 2 semestrze 70h 

Opłaty/Zasady naboru/Dokumenty do pobrania:

 • opłata za wpisowe: 100
 • opłata rekrutacyjna: 50
 • opłata za studia za rok z góry: 4320 (1×4320)
 • opłata za studia semestralna: 2400 (2×2400)
 • opłata za studia ratalna: 500 (10×530)

DLA ABSOLWENTÓW WSR 10% ZNIŻKI ORAZ BEZ WPISOWEGO.

Zasady naboru:

 • Studenci przyjmowani są według kolejności zgłoszeń
 • Warunki przyjęcia:
  • Warunkiem koniecznym do zapisania się na Uczelnię jest rejestracja online
  • Złożenie wymaganych dokumentów w ciągu 14 dni od momentu zalogowania się

Wymagane dokumenty:

 • Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 • Podanie
 • Dyplom ukończenia studiów wyższych lub odpis
 • Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 • Kserokopia dowodu osobistego
 • Deklaracja płatności
 • Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności

Kontakt:
Podczas całego toku studiów mogą się Państwo z nami kontaktować:

 • W sprawach formalnych związanych z tokiem studiów: studiapodyplomowe@wsr.edu.pl, 22 535 01 43
 • W sprawach merytorycznych związanych z programem nauczania oraz organizacją zajęć: mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400, 22 535 01 44
 • W sprawach finansowych: mgr Gabriela Nowińska, gabriela.nowinska@wsr.edu.pl, 604 217 400