Opłaty za studia

Opłaty na studia podyplomowe uzależnione są od wybranego kierunku.
Pełną ofertę znajda Państwo na stronie głównej WSR w zakładce studia podyplomowe.

  • Opłata wpisowa wynosi 100 zł,
  • Opłata rekrutacyjna 50 zł.
Nazwa kierunkuWpisoweRekrutacjaOpłata roczna
Rehabilitacja dzieci i
niemowląt
100504500zł
2x2500zł
10x550zł
Fizjoterapia w sporcie100504200zł
2x2310zł
10x510zł
Animator promocji zdrowia z ukierunkowaniem na odnowę biologiczna100504320zł
2x2400zł
10x530zł
Podejście sensoryczne w diagnozie i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju 100505600
2×3080
10×615
Rehabilitacja w geriatrii 100504500zł
2x2500zł
10x550zł
Psychodietetyka 100504400zł
2x2400zł
10x500zł
Przygotowanie pedagogiczne na stanowiskach nauczycielskich w szkolnictwie100507500zł
3x2500zł
15x550zł
Coaching zdrowia100501x5600zł
2x3000zł
10x650zł

Pobierz tabelę opłat za studia podyplomowe >>

Uwaga !!! Absolwenci WSR nie płacą wpisowego i mają obniżone czesne o 10% !!!

Opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej prosimy wnosić na konto
Numer konta bankowego:
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126

OPŁATY CZESNEGO PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTA INDYWIDUALNE STUDENTÓW 
(konta widoczne są na wirtualnym dziekanacie)
Wyższa Szkoła Rehabilitacji
Kasprzaka 49
01-234 Warszawa

Płatność przelewem na konto. Uczelnia nie pobiera opłat na miejscu.

Wszyscy studenci wnoszący opłaty za studia zobowiązani są prawidłowo wypełnić przelew.

Tytuł przelewu powinien zawierać:

  • Imię i nazwisko
  • Studia – stacjonarne/ niestacjonarne
  • Kierunek studiów podyplomowych
  • Numer albumu
  • Semestr za który wnoszona jest opłata (w przypadku opłaty ratalnej numer raty)

Wszyscy studenci którzy rezygnują ze studiów zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym fakcie dziekanat studiów podyplomowych w ciągu 7 dni !!! W przeciwnym razie student nadal widnieje na listach a wiec obowiązany jest uiszczać terminowo opłaty za studia !!!