Wymagane dokumenty

  1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
  2. Podanie
  3. Świadectwo dojrzałości
  4. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
  5. Dwie (2) fotografie o wymiarze 37×52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle
  6. Kserokopia dowodu osobistego
  7. Deklaracja płatności
  8. Dwa egzemplarze umowy o warunkach płatności
  9. Wywiad językowy pobierz plik >>>
  10. NIE PRZYJMUJEMY NIEKOMPLETNYCH DOKUMENTÓW!

Wymagane pliki można pobrać w panelu po lewej stronie.

UWAGA !!!
Kompletne dokumenty należy złożyć osobiście w ciągu 14 dni od rejestracji on-line lub wysłać pocztą na adres:
Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa