Opłaty za studia

Nauka w Wyższej Szkole Rehabilitacji jest płatna.

Sposób płatnościOgólnieRataTermin płatności
Rocznie58005800Do 30 września
Semestralnie60003000I rata do 30 września
II rata do 15 lutego
Ratalnie6500650I rata do 30 września
Następna do 15-go każdego miesiąca

Opłata rekrutacyjna i wpisowa

  • do 31 sierpnia – opłata rekrutacyjna 50 zł plus wpisowe 250 zł
  • 1-30 września – opłata rekrutacyjna 50 zł plus wpisowe 500 zł

Numer konta bankowego:
73 1020 1013 0000 0902 0157 0126

Absolwenci WSR oraz Medycznego Studium Zawodowego (Al.N iepodległości, Trębacka, Obozowa) mają obniżone wpisowe o 50%, a czesne na I roku studiów o 10%.