Formularz kontaktowy

Psychologia medyczna

STUDIUJ Z GŁOWĄ KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI – zyskaj unikatowe umiejętności na rynku pracy … i ponad 26 000 zł na magisterkę!!!

REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2019/2020
STUDIUJ
Z GŁOWĄ KIERUNEK PRZYSZŁOŚCI

Kierunek PSYCHOLOGIA MEDYCZNA – otrzymał
Certyfikat STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ 2018.

Jedyny taki kierunek w Polsce!
Praktyczne umiejętności i kompetencje!
Poszukiwany na rynku, nowy zawód!
Wysoka jakość kształcenia, w dobrej cenie!

PSYCHOLOGIA MEDYCZNA została nagrodzona za nowoczesną koncepcję kształcenia, najwyższą jakość realizowanych programów oraz zgodność kształcenia z potrzebami rynku pracy i dostosowanie do oczekiwań interesariuszy zewnętrznych.
Doceniono także wyposażenie absolwentów w umiejętności i kompetencje o wysokim poziomie użyteczności praktycznej, co ułatwia znalezienie przyszłościowej pracy w swoim zawodzie.

Czas trwania: 6 semestrów
Rodzaj studiów: studia I stopnia
Tryb studiów: niestacjonarne
Uzyskany dyplom: licencjat psychologia

W pracy z naszymi studentami stawiamy nie tylko na przekazanie nowoczesnej wiedzy teoretycznej ale też na rozwój umiejętności praktycznych, które student nabywa podczas ćwiczeń klinicznych, które odbywają się w jednostkach medycznych współpracujących z Wyższą Szkołą Rehabilitacji w Warszawie.

Absolwenci, po uzyskaniu tytułu licencjata będą mogli zdecydować, czy chcą kontynuować naukę na studiach II stopnia w celu uzyskania wykształcenia niezbędnego do samodzielnego wykonywania zawodu psychologa.

Studenci mają możliwość uzupełnienia wiedzy z zakresu psychologii i uzyskania tytułu magistra np. w SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie, który oferuje dla absolwentów studiów licencjackich możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia.

*Przyjmując model nauki – 3-letnie studia licencjackie na Psychologii Medycznej w WSR + 2-letnie studia magisterskie na Psychologii na innej wiodącej Uczelni – zyskujesz dodatkową wiedzę, unikatowe umiejętności na rynku pracy i ponad 26 000 zł – wynikających z różnicy w kosztach czesnego, z których możesz sfinansować dalszą edukację.

Czesne za rok studiów 2019/2020:

Sposób płatności1 ROK2 ROK3 ROKTermin płatności
1 rata4700 zł4850 zł5000 złDo 05 października
2 raty2 x 2450 zł2 x 2575 zł2 x 2650 złI rata do 05 października
II rata do 05 marca
11 rat11 x 485 zł11 x 500 zł11 x 515 złdo 5-ego dnia każdego miesiąca
licząc od 05 października do 05 sierpnia
(11 rat)

Uwaga, osoby z niepełnosprawnością wnoszą 50% opłaty wpisowej oraz mogą otrzymać dofinansowanie do studiów w ramach programu „Aktywny samorząd” – więcej informacji na stronie PFRON >>

Opłata rekrutacyjna i wpisowa

  • do 20 lipca – 250 zł plus opłata rekrutacyjna 85 zł
  • od 21.07-30.09 – 500 zł. plus opłata rekrutacyjna 85 zł

Więcej informacji nt. kierunku studiów oraz zasad studiowania udziela
mgr Dorota Maria Maliszewska
zastępca kierownika katedry psychologii medycznej
Tel: +48 504770313
dorota.maliszewska@wsr.edu.pl