Opłaty za studia na kierunku Fizjoterapia (jednolite 5cio-letnie)

Studia stacjonarne

Sposób płatnościOgólnieRataTermin płatności
Rocznie67006700Do 30 września
Semestralnie69003450I rata do 30 września
II rata do 15 lutego
Ratalnie7100710I rata do 30 września
Następna do 15-go każdego miesiąca

Studia niestacjonarne

Sposób płatnościOgólnieRataTermin płatności
Rocznie65006500Do 30 września
Semestralnie67003350I rata do 30 września
II rata do 15 lutego
Ratalnie6900690I rata do 30 września
Następna do 15-go każdego miesiąca

Opłata rekrutacyjna i wpisowa

  • do 31 sierpnia – opłata rekrutacyjna 50 zł plus wpisowe 250 zł
  • 1-30 września – opłata rekrutacyjna 50 zł plus wpisowe 500 zł