Wymagane dokumenty

 1. Karta ewidencyjna drukowana po zakończeniu rekrutacji online
 2. Podanie
 3. Odpis dyplomu (oryginał) I stopnia
 4. Kserokopia suplementu dyplomu I stopnia
 5. Kserokopia dowodu wniesienia wpisowego oraz opłaty rekrutacyjnej
 6. Dwie (2) fotografie o wymiarze 37×52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle
 7. Kserokopia dowodu osobistego
 8. Deklaracja płatności
 9. Dwa wypełnione i podpisane egzemplarze umowy o warunkach płatności.
 10. Wywiad językowy pobierz plik >>>
 11. NIE PRZYJMUJEMY NIEKOMPLETNYCH DOKUMENTÓW!

Wymagane pliki można pobrać w panelu po lewej stronie.

UWAGA !!!
Kompletne dokumenty należy złożyć osobiście w ciągu 14 dni od rejestracji on-line lub wysłać pocztą na adres:
Dział Rekrutacji Wyższej Szkoły Rehabilitacji
ul. Kasprzaka 49
01-234 Warszawa