FAQ

Najczęściej zadawane pytania

 1. Po rejestracji przez Internet nie mogę wydrukować karty ewidencyjnej, co zrobić?

  Należy wydrukować kartę z plików do pobrania, które znajdują się na stronie rekrutacji i wypełnić.

 2. Gdzie znajdę wykaz przedmiotów, które będą realizowane na danym kierunku?

  Wykaz przedmiotów znajduje się na stronie głównej Uczelni, w strefie studenta, w zakładce plany zajęć

 3. Kiedy rusza rekrutacja?

  Rekrutacja rozpoczyna się 9 maja i trwa do 30 września.

 4. Jakie są wymagania maturalne?

  Nie bierzemy pod uwagę zdawanych przedmiotów, ich poziomu oraz czy matura jest podstawowa czy rozszerzona. Na naszej Uczelni, na każdym kierunku studiów licencjackich potrzebna jest zdana matura i świadectwo dojrzałości.

 5. Jakie dokumenty należy dostarczyć w ramach rekrutacji?

  Na stronie rekrutacji przy każdym kierunku znajduje się zakładka wymagane dokumenty. (np. dla dietetyki)

 6. Czy studia niestacjonarne odbywają się w weekendy czy w trybie wieczorowym?

  Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w piątki w godzinach popołudniowych oraz w soboty i niedziele, średnio dwa razy w miesiącu.

 7. Ile wynoszą opłaty za dany kierunek?

  Na stronie rekrutacji przy każdym kierunku znajduje się zakładka opłaty za studia (np. dla dietetyki).

 8. Jestem obcokrajowcem, chcę studiować na WSR. Jakie dokumenty muszę złożyć? Czy wymagane jest tłumaczenie notarialne świadectwa dojrzałości? Czy musze przedłożyć paszport i kartę pobytu?

  Wymagane przez nas dokumenty są na stronie głównej Uczelni w zakładce rekrutacja. W przypadku obcokrajowca należy złożyć notarialnie potwierdzone tłumaczenie świadectwa dojrzałości z języka oryginalnego na język polski oraz ksero paszportu. Należy również przedłożyć dokument zawierający polski adres do korespondencji.

 9. Czy zajęcia w WSR są prowadzone po angielsku/rosyjsku/chińsku?

  Na naszej uczelni zajęcia są prowadzone wyłącznie w języku polskim.

 10. Czy WSR ma filie w innym mieście niż Warszawa?

  Wyższa Szkoła Rehabilitacji ma siedzibę tylko w Warszawie, nie posiada filii w innych miastach.

 11. Jestem osobą niepełnosprawną. Czy mam szansę studiować na WSR? Czy WSR przyznaje stypendia dla osób niepełnosprawnych?

  Osoby niepełnosprawne również mogą studiować w WSR. Niepełnosprawni studenci mogą ubiegać się o specjalne stypendium/zapomogę. Szczegóły w zakładce stypendia.

 12. Czy prowadzą państwo rekrutację na studia tylko w semestrze zimowym, czy również istnieje nabór na semestr letni?

  Nie prowadzimy naboru na semestr letni. Nabór na studia w WSR trwa wyłącznie na semestr zimowy.

 13. Czy mogę ubiegać się o przyjęcie do szkoły pomimo niezdanej matury?

  Warunkiem przyjęcia na studia do WSR jest zdana matura i świadectwo maturalne. Patrz punkt 4.

 14. Czy szkoła wymaga przedłożenia zaświadczenia od lekarza?

  Nie ma takiego wymogu.

 15. Gdzie prowadzone są zajęcia i czy są prowadzone w jednym miejscu?

  Zajęcia prowadzone są w Warszawie –

  w siedzibie WSR przy ul. Kasprzaka 49,

  w Konstancinie-Jeziornej w ośrodku STOCER,

  Centrum Konferencyjne IBIB PAN ul. Ks. Trojdena 4

  oraz w IPI PAN ul. Jana Kazimierza 5.

  W trakcie studiów studenci odbywają też praktyki w warszawskich placówkach medycznych.

 16. Czy podczas rekrutacji na kierunek fizjoterapia wymagana jest umiejętność pływania?

  Nie ma takiego wymogu. Na początku roku akademickiego studenci wybierają rodzaj aktywności sportowej, na którą będą uczęszczać w ramach WF (m. in. pływanie, siatkówka, koszykówka, aerobik itp.). Zajęcia WF są obowiązkowe dla wszystkich studentów – zarówno stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

 17. Na jaki numer konta mam wpłacić opłatę rekrutacyjną?

  Opłatę rekrutacyjną oraz wpisowe należy wpłacić na nr:
  PKO BP 73 1020 1013 0000 0902 0157 0126

 18. Czy są jakieś określone wymogi dotyczące rozmiaru zdjęcia, które trzeba dołączyć do kompletu dokumentów ?

  Należy dołączyć dwie fotografie o wymiarze 37×52 bez nakrycia głowy, na jasnym tle.

 19. Czy nauka w WSR jest płatna?

  Tak, studia w WSR są płatne. Wysokość opłat podana jest na stronie rekrutacji, przy opisie każdego kierunku w zakładce opłaty za studia (np. dla dietetyki).

 20. Chciałbym studiować na WSR, niestety nie posiadam oryginału świadectwa dojrzałości/dyplomu studiów I stopnia (w przypadku zdawania na studia II stopnia) – dokument znajduje się na mojej dawnej uczelni. Czy mogę przynieść odpis dokumentu/kopię poświadczoną notarialnie?

  W przypadku braku oryginału świadectwa maturalnego/dyplomu studiów I stopnia można dostarczyć jego odpis lub kopię, ale wyłącznie poświadczoną notarialnie.

 21. Czy jest możliwe, by już teraz zarejestrować się na Państwa stronie, wnieść opłatę rejestracyjną i donieść do szkoły wszelkie umowy a świadectwo dojrzałości przynieść w dniu jego otrzymania?

  Najpierw należy się zarejestrować w wirtualnym, dziekanacie i poprawnie wypełnić formularz rejestracyjny, a następnie w przeciągu 14 dni dostarczyć komplet dokumentów ( osobiście lub wysłać pocztą na adres Uczelni). Nie ma możliwości przynoszenia pojedynczych dokumentów.

 22. Czy jest możliwa zmiana trybu studiów ze stacjonarnego na niestacjonarny/lub odwrotnie? Jak to zrobić?

  Tak, jest to możliwe. Należy wypełnić i dostarczyć podanie o zmianę trybu studiów.

 23. Zarejestrowałam się na studia i wniosłam opłatę rekrutacyjną + wpisowe. Czy, jeżeli zrezygnuję ze studiowania w WSR, zostanie mi zwrócona ta kwota albo jej część? Jeżeli tak, to jakie kroki muszę poczynić w tym kierunku?

  Opłata wpisowego i opłata rekrutacyjna są opłatami bezzwrotnymi.

 24. Studiowałem fizjoterapię na innej uczelni, zaliczyłem pierwszy rok, czy jest możliwość kontynuacji studiów w WSR od drugiego roku? Jakie działanie muszę podjąć, by móc kontynuować studia u Państwa?

  W takim przypadku należy dostarczyć podanie o przeniesienie z innej uczelni oraz kartę przebiegu studiów, na podstawie której ustalane są różnice programowe, które należy w czasie studiów uzupełnić. Warunkiem kontynuacji nauki na kolejnym roku studiów jest zaliczony poprzedni rok (bez tzw. warunków).

 25. Złożyłem dokumenty do WSR. W jaki sposób mogę się dowiedzieć, w jakiej grupie zjazdowej i ćwiczeniowej jestem?

  Informacja o przynależności do grupy zjazdowej i ćwiczeniowej znajduje się na osobistym koncie w wirtualnym dziekanacie, w zakładce grupy.

 26. Zarejestrowałem się w wirtualnym dziekanacie, ale nie udało mi się uzyskać statusu „poprawne dane”. Czy mogę mimo to dostarczyć komplet dokumentów i zostać przyjęty na studia?

  Tak, można przyjść z kompletem dokumentów i uzupełnić brakujące dane na miejscu.

 27. Czy istnieje limit wiekowy jeśli chodzi do zdawanie na studia do WSR?

  Nie ma takiego limitu.

 28. Który numer świadectwa należy podać podczas wypełniania formularza elektronicznego?

  Numer świadectwa dojrzałości znajduje się w lewym dolnym rogu (rozpoczyna się od litery M), natomiast w przypadku tzw. starej matury podajemy nr z pierwszej strony.

 29. Zarejestrowałem się na stronie WSR, lecz nie przyszedł do mnie mail z linkiem potwierdzającym rejestrację. Co powinienem zrobić?

  Proszę sprawdzić, czy mail z linkiem nie znajduje się w folderze SPAM. W przeciwnym razie proszę spróbować jeszcze raz się zarejestrować, podając inny adres e-mailowy.